Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Projekt „Siła kompetencji”

Główna treść

Projekt „Siła kompetencji”

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  • zwolnieni z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie dłużej niż przez 6 miesięcy;
  • osoby, którym nie przedłużono umowy o pracę lub zlecenie;
  • przewidziane do zwolnienia lub nim zagrożone;
  • posiadające ubezpieczenie w KRUS lub ubezpieczeni członkowie rodziny, którzy chcą odejść z rolnictwa.

Projekt oferuje:

  • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  • szkolenia zawodowe i płatne staże na terenie woj. małopolskiego;
  • doradztwo zawodowe, psychologiczne, coaching;
  • pośrednictwo pracy;
  • dodatek relokacyjny;
  • wsparcie towarzyszące.

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!
Kontakt:
Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.
ul. Zamknięta 10/2.13, 30-554 Kraków
tel./fax. 12 423 66 90, 605 847 700
www.itk.krakow.pl/sila-kompetencji-2019