Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Projekt „SZACUN” – co zrobiliśmy, co planujemy

Główna treść

Projekt „SZACUN” – co zrobiliśmy, co planujemy

We wrześniu 2019 roku Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wolbromiu otrzymał dofinansowanie w wysokości 199 169,00 złotych na realizację przedsięwzięcia „Szacun!”w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” programu PO WER Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu „Szacun!” jest kształtowanie w uczniach postawy szacunku w stosunku do siebie, rówieśników, rodziców, innych kultur oraz środowiska. Uczniowie realizują szereg projektów i akcji związanych z szeroko pojętym szacunkiem i ekologią. Uczestnicy przedsięwzięcia „Szacun!” wzmacniają kompetencje kluczowe, w tym m.in.: naukę języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, poznawanie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, zdobycia w przyszłości zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Realizacja projektu przyczynia się do budowania porozumienia pomiędzy uczniami z różnych krajów Unii Europejskiej: Polski, Hiszpanii i Węgier.
W ramach działań przygotowawczych do mobilności w partnerskich szkołach – Instituto de Educación Secundaria „La Soledad w Villafranca de Córdoba w Hiszpanii oraz Bálint Sándor Általános Iskola w Domaszék na Węgrzech w roku szkolnym 2029/2020 odbyły się następujące działania:

 • Akcja Sprzątania Świata – w dniu 20 września 2019 r. uczestnicy przedsięwzięcia „Szacun!” przyłączyli się do międzynarodowej akcji „Sprzątania świata – „Clean up the World”. W 2019 r.jej hasło brzmiało: „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!” Akcja odbyła się we współpracy z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom.
  Celem akcji było promowanie mody na nieśmiecenie, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ człowieka na środowisko. Nasza młodzież zebrała około 30 worków śmieci! Była to dla nich ciężka praca i doszli do wniosku, że łatwiej sprzątać własne śmieci, niż te, które zostawili po sobie nieodpowiedzialnie zachowujący się inni ludzie…
  Po zakończonej pracy uczniowie udali się nad zalew „Nerka”, gdzie dzięki uprzejmości p. Stanisława Biernackiego mogli rozpalić ognisko, zjeść tradycyjną pieczoną kiełbaskę lub popularne pianki. Nie ulega wątpliwości, że uczniowie na pewno wyciągnęli z tej akcji wartościową lekcję. Przecież nie zawsze musi się ona odbywać w murach szkoły.
 • Dzień bez Samochodu – 22 września 2019 r. propagowaliśmy rezygnację w tym dniu z użytkowania aut wśród znajomych, rodzin i nauczycieli. Wykonane zostały plakaty informacyjne oraz udostępniane były informacje na temat tego dnia w mediach społecznościowych. Akcja ta promowała potrzebę zmniejszania ilości spalin wytwarzanych przez miliony aut.
 • Sadzenie tulipanów – w październiku 2019 r. uczniowie biorący udział w przedsięwzięciu „SZACUN!” w sobotnie przedpołudnie przed budynkiem ZSP na os. Łokietka stworzyli trójkolorowe rabaty tulipanów w kolorach flag Polski, Węgier i Hiszpanii. Sadzonki roślin zostały ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Wolbrom.
 • Przygotowanie językowe (język angielski) – od połowy października 2019 r. do końca lutego 2020 r. uczniowie uczestniczyli w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach z języka angielskiego, w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo. Celem zajęć było doskonalenie umiejętności komunikacyjnych oraz poszerzenie środków leksykalnych tematycznie związanych z działaniami projektowymi. Zakupiono wiele gier oraz publikacji metodycznych, które pozwoliły urozmaicić te zajęcia. Zajęcia w małych grupach prowadzone były przez p. Barbarę Olewińską oraz p. Jolantę Haberkę.
 • Warsztaty filozoficzne podczas warsztatów uczniowie interpretowali pojęcie szacunku ogólnie rozumianego oraz szacunku do innych ludzi, rodziców, innych kultur oraz środowiska.
 • „Śmieciowy kącik – „Rubbish Corner”,w którym gromadzone były materiały do powtórnego wykorzystania: stare dżinsy, koszule, T-shirty, firanki, zasłony, słoiki, puszki.
 • Eksperyment „Znęcanie się nad rośliną – Bully a plant –” – celem eksperymentu było zwrócenie uwagi uczniów całej szkoły na problem, jak ważne są słowa, które dzieci do siebie kierują. Zasadzone zostały dwie draceny, wykonany został plakat informacyjny na temat eksperymentu. Zadaniem uczniów było mówienie miłych rzeczy do jednej rośliny i ignorowanie drugiej. Młodzież miała zdać sobie sprawę, jak język wpływa na innych ludzi oraz miał im uświadomić potrzebę rozumienia i używania języka w dobry i odpowiedzialny sposób, bez mowy nienawiści. Eksperyment czeka na podsumowanie.
 • Wizyta przygotowawcza w Kordobie – w dniach 06-08 listopada 2019 r. p. J. Haberka i p. Anna Fira – Maj wzięły udział w wizycie przygotowawczej w hiszpańskiej szkole, która była nowym partnerem zagranicznym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Współpraca ze szkołą ISE „La Soledad” z Villa Franca de Córdoba nawiązana została podczas mobilności p. Małgorzaty Krężel w ramach szkolenia Erasmus + w Wielkiej Brytanii.
  Celem wizyty przygotowawczej było podpisanie umowy o współpracy z instytucją partnerską, opracowanie harmonogramu mobilności na każdy dzień z uwzględnieniem zajęć formalnych i pozaformalnych oraz poznanie szkoły partnerów, jej zaplecza i wyposażenia.
 • Dzień Życzliwości – Hello World Day – obchody tego dnia zostały połączone z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. Uroczystości miały szczególny charakter, ponieważ 30 lat temu uchwalono Konwencję o prawach dziecka. 21 listopada wszyscy uczniowie naszej szkoły z niebieskimi chorągiewkami i kartkami zgromadzili się na płycie wolbromskiego rynku. W budynku przy ul. Mariackiej oraz na os. Łokietka uczniowie wzięli udział w warsztatach dotyczących praw dziecka, przygotowano gazetki informacyjne na ten temat. Uczestnicy stworzyli Drzewko Życzliwości, szkoła została udekorowana cytatami związanymi z tematem przewodnim projektu, okazywaniem serdeczności i szacunku drugiemu człowiekowi.
  Udział całej szkoły w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka był działaniem połączonym z przedsięwzięciem „Szacun !”. Artykuł 29 Konwencji Praw Dziecka dla koordynatorki Jolanty Haberki stał się inspiracją do napisania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia „Szacun!” w ramach nowego projektu programu PO WER – „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”. Pomysł na projekt powstał podczas szkolenia „Philosopy for Children” w Walii zorganizowanego w ramach realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny projektu „Inspire me, Motivate me” Akcji 2. Programu Erasmus +.
  Z Konwencji Praw Dziecka wynikają również główne cele przedsięwzięcia „Szacun !”.
  /„Artykuł 29 Konwencji Praw Dziecka: „Państwa-Strony są zgodnie, że nauka dziecka będzie ukierunkowana na:
  a. rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka;
  b. rozwijanie w dziecku szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód oraz dla zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych;
  c. rozwijanie w dziecku szacunku dla jego rodziców, jego tożsamości kulturowej, języka i wartości, dla wartości narodowych kraju, w którym mieszka dziecko, kraju, z którego dziecko pochodzi, jak i dla innych kultur;
  d. przygotowanie dziecka do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia;
  e. rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego”/
 • Konkurs międzyklasowy – „Zbieramy górę śmieci” – wszystkie klasy z budynku na osiedlu Łokietka rywalizowały ze sobą o zgromadzenie jak największej ilości makulatury, plastikowych nakrętek, baterii oraz drobnych elektrośmieci. W organizacji tego konkursu również mogliśmy liczyć na pomoc p. Anety Perek, kierowniczki Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom. Szkoła otrzymała metalowe pojemniki na zakrętki, papierowe pudełka na elektrośmieci i zużyte baterie dla każdej klasy.
  Zebrane nakrętki przekazane zostały na rehabilitację dziesięcioletniej Kamilki Zdeb, chorującej na porażenie mózgowe i padaczkę lekoodporną. W ten sposób przyłączymy się do akcji POMAGANIE PRZEZ ZAKRĘCANIE, którą w mediach społecznościowych promuje Stowarzyszenie Współczesnych Matek Polek, działające w Wolbromiu.
  Udało się zgromadzić 1,5 tony makulatury, 160 kg zużytych baterii, 20 kg drobnych elektrośmieci i 300 kg plastikowych nakrętek, w sumie uczniowie z rodzinami i znajomymi zebrali 2 tonową „Górę Śmieci”! Mamy nadzieję, że dzięki temu konkursowi uczniom naszej szkoły, a przez to także ich rodzinom, wejdzie w nawyk prawidłowa segregacja śmieci. Fakt, że tyle odpadów trafiło w odpowiednie dla nich miejsce, napawa optymizmem i jest silną motywacją do promowania idei ekologicznych.
  Z projektu zakupione zostały zestawy kolorowych pojemników do segregacji śmieci w czterech punktach w naszej szkole, uczestnicy projektu zadbali o ulotki informacyjne dotyczące prawidłowej segregacji odpadów. Ponadto każdy uczestnik otrzymał szklaną butelkę na wodę oraz worek z logo projektu, które miały zachęcić ich do rezygnacji z napojów w plastikowych butelkach oraz używania plastikowych toreb na zakupy.
 • Warsztaty kartek oraz ozdób bożonarodzeniowych – w grudniu odbyły się warsztaty artystyczne, podczas których uczestnicy tworzyli świąteczne kartki i ozdoby z materiałów ekologicznych dla swoich bliskich.
 • Przygotowanie kulturowe – grupa 20 uczniów przed wyjazdem do Hiszpanii uczestniczyła w bezpłatnych warsztatach kulturowo – językowych prowadzonych przez native speakera języka hiszpańskiego, lektora Centrum Językowego „Times”.
 • Warsztaty taneczno – wokalne – grupa 20 uczniów, którzy wyjeżdżali do Hiszpanii uczestniczyła również w warsztatach taneczno – wokalnych prowadzonych przez p. Agnieszkę Gołembiowską – Karoń, instruktorkę Zespołu Pieśni i Tańca „Wolbromiacy”. Dzięki pomocy pani Agnieszki nasi uczniowie zaprezentowali polskie tańce i pieśni ludowe na wysokim poziomie, przez kilka dni byli ambasadorami polskiej kultury w Hiszpanii. W tym przedsięwzięciu wykorzystaliśmy materiał z „Rubbish Corner”, z zasłon z recyclingu zostały uszyte spódnice do poloneza. Każdy uczestnik otrzymał także koszulkę projektową z logo przedsięwzięcia, które zaprojektowali uczestnicy.
 • Mobilność w Hiszpanii – w terminie od 29 lutego do 8 marca grupa 20 uczniów oraz 4 opiekunów (p. Jolanta Haberka, p. Maria Chojnacka – Pęgiel, p. Agnieszka Gamrat, p. Radosław Koterba) odbyli mobilność w Hiszpanii.
  Uczniowie zwiedzili Malagę, drugie co do wielkości miasto regionu Andaluzja. Poznali piękne zabytki miasta, historię życia i twórczości Pablo Picassa, znanego wszystkim honorowego mieszkańca Malagi. Po przyjeździe do Cordoby uczniowie codziennie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych i warsztatowych w szkole w Villafranca de Cordoba. Na zajęciach technicznych, niczym prawdziwi stolarze, uczniowie wykonywali na specjalistycznych maszynach breloczki do kluczy oraz uchwyty do zdjęć, uczestniczyli również w zajęciach z ekologii przygotowanych i prowadzonych przez uczniów szkoły „La Soledad”. Uczestnicy mobilności wzięli także udział w rajdzie zorganizowanym przez dyrektorkę szkoły, p. Annę Bien do lokalnego rezerwatu, miejsca obserwacji wędrówek wielu gatunków ptaków.
  Wraz z Panią dyrektor uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z władzami lokalnymi Villafranca de Córdoba, gdzie zostali przyjęci z ogromną życzliwością, poznali walory miasteczka, jego historię , życie mieszkańców i kulturę lokalną.
  Uczniowie, nauczyciele i rodzice zorganizowali dla naszych uczniów wieczór kulinarny, gdzie zaprezentowali lokalne potrawy kuchni hiszpańskiej: gazpacho – chłodnik, salmorejo – puree z pomidorów i chleba, tortilla de patatas – omlet, sałatka ensaladilla rusa oraz ciasto tres chocolates . Była to ciekawa, żywa lekcja kulturowa o Andaluzji i Hiszpanii.
  Celem przedsięwzięcia „Szacun!” jest kształtowanie szacunku nie tylko do innych ludzi i kultur, lecz także do środowiska. Z tego powodu podczas mobilności w Hiszpanii uczestnicy mobilności brali udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników firmy Sadeco, która zajmuje się gospodarowaniem odpadami. W dalszej części programu uczniowie zwiedzili segregownię odpadów i lokalne wysypisko śmieci. Od zaplecza dowiedzieli się, jak wygląda segregacja odpadów na poszczególnych etapach. Była to niezwykle ciekawa lekcja, po której nikt nie miał wątpliwości, że śmieci należy bezwzględnie segregować, by nie zasypały w przyszłości całej planety. Ta żywa lekcja ekologii bez wątpienia pokazała wszystkim, że każdy jest odpowiedzialny za los naszego środowiska.
  Spotkania z uczniami, a także z ich nauczycielami i rodzicami pozwoliły naszym uczniom przełamać bariery językowe i kulturowe. Poznali oni nowych ludzi, tradycje, kulturę hiszpańską. Wyjazd pokazał także, jak ważna jest znajomość języków obcych, która otwiera drogę do komunikacji międzyludzkich, wspólnej zabawy i poznawania nowego, innego świata.
  Popołudnia poświęcone były na zwiedzanie Cordoby, w średniowieczu nazywanej miastem trzech kultur, zamieszkiwanej przez muzułman, chrześcijan i żydów. Uczniowie zwiedzili Mezquitę– przebudowany na katedrę meczet, jedno z najwspanialszych dzieł architektury islamu, wpisany na listę Unesco, a także Alkazar- zespół fortyfikacji wraz z dziedzińcami, sadzawkami, fontannami i ogrodami z niezliczoną ilością egzotycznych drzew, krzewów i kwiatów.
  Uczestnicy mobilności mieli możliwość zobaczyć pokazy kunsztu współpracy koni i jeźdźców oraz tańca flamenco w Królewskich Stajniach.
 • Akcja Godzina dla Ziemi -w sobotę 28 marca o godzinie 20:30 w domach naszych uczniów na godzinę zgasło światło. W ten sposób uczniowie wyrazili troskę o środowisko naturalne wspólnie z milionami ludzi na całym świecie. Informację o tej akcji promowali na swoich profilach na facebooku, tym samym zachęcając swoich znajomych do przyłączenia się do działania.
 • Dzień Ziemi – 22 kwietnia uczestnicy projektu świętowali w swoich domach i ogrodach, gdzie podczas izolacji związanej z epidemią wykonali gadżety z recyklingu (doniczki, przyborniki z puszek, donice z plastikowych butelek), posadzili rośliny ogrodowe. Zdjęcia wykonanych prac umieścili na grupie w aplikacji Messenger oraz na fanpagu projektu.
 • Dzień Matki -26 maja mamy otrzymały piękne tulipany, które zakwitły przed naszą szkołą, były to kwiaty posadzone przez nich w październiku w ramach akcji „Sadzimy tulipany w kolorach flag”.
  Przyszłość pod znakiem zapytania
  W związku z zamknięciem szkól oraz granic, nie udało się zorganizować planowanej na maj mobilności na Węgry oraz zrealizować wszystkich działań projektowych. 20 uczniów zaangażowanych w działania od września 2019 r. wciąż czeka na „przygodę ich życia”. Czas pokaże, czy uda nam się wyjechać do kraju bratanków, do partnerskiego miasta Wolbromia, Domaszék, koło Szegedu. Agencja Narodowa zgodziła się na wydłużenie czasu trwania przedsięwzięcia „Szacun” do marca 2021., w związku z tym zarówno koordynatorka projektu – Jolanta Haberka, zespół projektowy, rodzice, a przede wszystkim uczniowie, wciąż mają nadzieję na wyjazd na mobilność na Węgry.

Koordynatorka
Jolanta Haberka