Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Projekt współpracy międzynarodowej I-€urope

Główna treść

Projekt współpracy międzynarodowej I-€urope

Od października 2013 roku SP1 w Wolbromiu wraz ze szkołami z Walii, Belgii, Portugalii, Włoch i Turcji bierze udział w 2-letnim projekcie programu Comenius pt. „I-€urope”. Przez kolejne etapy wzajemnego poznawania kultur i tradycji, w nowoczesnym kontekście użycia technologii komunikacyjnej i informacyjnej prowadzi uczestników, stworzona indywidualnie przez każdego z partnerów projektu maskotka IRobot, który, jako gość z innej planety, poznaje zwyczaje i kulturę swoich gospodarzy.

Wychodzenie z rutyny nauczania i uatrakcyjnianie procesu edukacyjnego, przy zastosowaniu nowoczesnych metod to w dzisiejszej szkole już nie egzotyczna nowinka, ale konieczność, wymuszona zmianą cywilizacyjną.  Aby zainteresować uczniów i zachęcić ich do aktywności trzeba szukać wciąż nowych sposobów. Pomagają w tym fundusze europejskie oraz inwencja otwartych, aktywnych nauczycieli.

Projekt, do którego przystąpiła wolbromska „Jedynka” ma na celu przygotowanie uczniów do pełnienia roli odpowiedzialnych obywateli europejskich, którzy są świadomi wartości własnych kultur i tradycji,  jak i tolerancji i zrozumienia innych krajów. Przy okazji młodzi uczestnicy projektu uczą się stosować w praktyce nabyte w szkole umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, który stanowi w projekcie podstawę do komunikacji międzynarodowej, a także podstawowych zwrotów w językach narodowych poszczególnych uczestników. Uczą się również wykorzystywać nowoczesne techniki teleinformacyjne.

Uczniowie uczestniczący w projekcie, poznając nowych kolegów z innych krajów, pozyskują nowe doświadczenia i umiejętności, mogą wykazać się inwencją twórczą i zwyczajnie dobrze się bawią, korzystając z takich narzędzi jak Skype, blog, Twitter, aplikacje iPad, Scracht,  itp. Nauczyciele zaś mają możliwość wymiany doświadczeń z kolegami z innych krajów, co otwiera ich na nowe metody nauczania i pracy z dziećmi.

Pomysłodawcą wolbromskiego „patrona” międzynarodowego projektu – maskotki IRobota – krakowiaka jest Kacper Lipiński z klasy 4a, natomiast jej graficzny projekt został wykonany przez Adama Mendrka z klasy 1a.

Niedawno w szkole obchodzono hucznie urodziny IRobota. Podczas imprezy uczniowie grali w grę europejską, dzięki czemu poznali bliżej kraje partnerskie, odśpiewali jubilatowi  polską i angielską wersję piosenki „Sto lat”, tańczyli wspólnie „kaczuszki” oraz tańce europejskie tj. „makarenę”,czy „belgijkę” . Był też specjalny tort dla Irobota , na którym dzieci zapaliły sztuczny ogień. Spotkanie zostało  wykorzystane także do nagrodzenia zwycięzców konkursu na projekt IRobota, a po prawdziwie polskiej uczcie pierogowej, wykonano pamiątkowe zdjęcia. Relacja w postaci prezentacji w Power Poincie z polskich urodzin trafiła już do poszczególnych partnerów projektu, a dzieci polskie czekają na podobne relacje z innych krajów. Dzięki nim poznają tamtejsze zwyczaje urodzinowe i nie tylko.

Na podst. relacji pań nauczycielek z SP1
Ewa Barczyk