Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Projekt Zmiana na PLUS II wspiera osoby zwalniane i zagrożone zwolnieniem

Główna treść

Projekt Zmiana na PLUS II wspiera osoby zwalniane i zagrożone zwolnieniem

Celem projektu „Zmiana na PLUS 2” realizowanego przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT, jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych do rynku pracy os. zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z pracy oraz os. odchodzących z rolnictwa z terenu Małopolski.

Projekt adresowany  do osób pracujących lub mieszkających w Małopolsce, należących do jednej z grup:

  • Osoby pracujące przewidziane do zwolnienia
  • Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy temu
  • Osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. (osobą zagrożoną zwolnieniem jest pracownik firmy/przedsiębiorstwa, w którym zwolniono w ostatnim roku  pracownika z winy leżącej po stronie  pracodawcy)
  • Osoby odchodzące z rolnictwa

Szczegóły projektu (kliknij)