Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Promesy dla Gminy Wolbrom z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II

Główna treść

Promesy dla Gminy Wolbrom z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II

Promesy dla Gminy Wolbrom z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II

W dniu 12 stycznia br. przedstawiciele Gminy Wolbrom odebrali promesy w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II – Grant nr 1. Uroczystość przekazania promes odbyła się w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Marszałek Małopolski Witold Kozłowski wraz Iwoną Gibas z zarządu województwa oraz radnym Tadeuszem Arkitem wręczyli promesy przybyłym na uroczystość przedstawicielom władz samorządowych i szkół z terenu powiatów chrzanowskiego, olkuskiego i oświęcimskiego.

Promesy dla szkół Gminy Wolbrom, z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego, odebrała dyrektor Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół Dorota Świerczek, której towarzyszyli dyrektor ZSP w Kąpielach Wielkich Wiktor Fuglewicz oraz dyrektor SP w Jeżówce Mateusz Makowski.

– Gmina Wolbrom otrzymała środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 74 917,60 zł. Wsparciem będą objęte 4 szkoły: SP w Dłużcu, ZSP w Zarzeczu, ZS w Wolbromiu i ZS w Gołaczewach. Dla każdej z nich planuje się zakupienie 4 komputerów przenośnych i monitora interaktywnego. Ponadto w ramach Pakietu Edukacyjnego II Małopolskiej Tarczy Edukacyjnej pozyskano fundusze w wysokości 119 860,00 zł. na zajęcia w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolbrom w formie dodatkowych zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania. Zajęcia realizowane są od listopada 2022 do czerwca 2023. Wsparciem w ramach Grantu nr 3 objętych jest 8 szkół podstawowych – poinformowała nas Dorota Świerczek.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa jest współfinansowana ze środków unijnych. W ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”, którego wartość wynosi 23,3 mln zł, wsparciem w zakresie zakupu sprzętu komputerowego zostało objętych ok. 600 szkół i placówek oświatowych. Z kolei w zakresie wielowymiarowego wsparcia edukacyjno-psychologicznego uczniów pomoc obejmie ok. 400 szkół i placówek oświatowych z terenu Małopolski.