Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Promocja projektu „Termomodernizacji Dwójki”

Główna treść

Promocja projektu „Termomodernizacji Dwójki”

W ramach akcji informacyjno-promocyjnych projektu „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1” dofinasowanego ze środków Mechanizmu finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu promowali kończącą się niebawem inwestycję „Termomodernizację Dwójki”.

Na stoisku gminnym podczas trwających na Zalewem Wolbromskim Dni Wolbromia-Pożegnanie lata w dniach 26-27.08.2023 r., mieliśmy niezwykłą okazję spotkać się rodzinami z dziećmi licznie odwiedzającymi nasze stanowisko. Pracownicy UMiG Wolbrom zorganizowali wiele quizów oraz konkurs plastyczny technikami różnymi dla dzieci i młodzieży gminnej. W ramach udziału we wspólnej zabawie, nagrodami i upominkami były gadżety reklamowe z logo Projektu oraz ulotki informacyjne dystrybuowane wśród uczestników festynu.

Festyn zgromadził wiele osób, w tym grupy opiniotwórcze jak: goście z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na czele z Panią Eweliną Owczarską, która osobiście odwiedziła nasze stoisko, Radnymi Miejskimi, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratowniczym, WOPR, Policją KP w Wolbromiu i KPP z Olkusza, grona pedagogicznego szkół gminnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Zasięg naszej akcji przekroczył granice Powiatu a nawet Małopolski.

Patronat medialny nad akcją informacyjną objęła Redakcja Dwutygodnika „Wieści Wolbromskie”.

Przypomnijmy. Pierwsze prace przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu” – w ramach projektu „Rewitalizacja Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego wraz z modernizacją sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem” rozpoczęły się w sierpniu 2022 roku. Obecnie prowadzone są ostatnie prace zakończeniowe.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół obejęła wykonanie następujących robót:

– modernizacja systemu grzewczego- instalacja c.o., c.w.u., solarna wraz z wymianą źródła ciepła,

– docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, ścian w gruncie,

– zmiana pokrycia dachowego na membranę EPDM;

– wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich;

– roboty odtworzeniowe ciągów pieszych i dojazdowych,

– remont zadaszeń i wejść do budynku,

– wymiana okien i drzwi zewnętrznych,

– montaż instalacji fotowoltaicznej.

Umowa objęła ponadto prace modernizacyjne sali gimnastycznej i istniejącego zaplecza higieniczo-sanitarnego jak:

– wymiana nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej z parkietu na podłogę sportową systemową na legarach z nawierzchnią z wykładziny sportowej typu linoleum.

– wymiana osprzętu sportowego: kosze do gry w koszykówkę z konstrukcją, siatka do siatkówki, drabinki gimnastyczne,

– montaż osłon zabezpieczających na ścianach i grzejnikach,

– malowanie ścian sali gimnastycznej i zaplecza technicznego i sanitarnego,

– wymiana posadzek zaplecza technicznego i komunikacji na wykładzinę typu linoleum i zaplecza sanitarnego na płytki antypoślizgowe,

– przebudowa zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej,

– wymiana płytek ściennych zaplecza sanitarnego oraz wymiana armatury sanitarnej.

– wymiana drzwi wewnętrznych na sali gimnastycznej i zapleczu sali gimnastycznej.

Projekt realizowany przez Gminę Wolbrom „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1” jest dofinansowany ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

Wartość dofinansowania: 2 448 829,43 PLN, a całość zadania wynosi: 6.322.000,00 złotych.