Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Promowali swoją szkołę

Główna treść

Promowali swoją szkołę

W ostatnich tygodniach większość miejscowości bawiła się na piknikach i imprezach integracyjnych organizowanych przez lokalne szkoły. Przy takich okazjach do organizacji wspólnej zabawy i świętowania włączają się licznie przedstawiciele nie tylko środowisk związanych ze szkołami, ale także całej społeczności. W załączeniu sprawozdanie z obchodów Dnia Promocji Zespołu Szkół w Dłużcu, który stał się okazją do świetnej zabawy mieszkańców całej wsi i nie tylko:

Dzień Promocji Szkoły 2015

20 czerwca 2015 roku w Zespole Szkół w Dłużcu odbył się kolejny Dzień Promocji Szkoły w środowisku lokalnym. Organizatorkami imprezy szkolnej były panie: Agata Piwowarczyk, Aleksandra Grela, Anna Nawrot oraz Izabela Ławik. Uroczystość rozpoczął dyrektor ZS Dłużec pan Krzysztof Szczepankiewicz, powitał on gości, którzy odpowiedzieli na zaproszenie społeczności szkolnej i przybyli w tym dniu do Dłużca. Byli to: ksiądz proboszcz Andrzej Michniewski, pani poseł Lidia Gądek i dyrektor biura poselskiego pan Tomasz Bargieł, radni gminy Wolbrom: pani Lidia Malinowska, pan Marcin Grzanka, pan Stanisław Kołodziej, sołtysi: Kąpiel Wielkich – pani Zofia Duch, Dłużca – pan Marian Barczyk, Kąpiołek – pan Michał Piwowarczyk, a także rodzice i dzieci uczęszczające do naszej szkoły. Po gorącym powitaniu prowadząca uroczystość poinformowała, że Dzień Promocji Szkoły ma służyć przede wszystkim integracji społeczności wielu wsi, a także promowaniu tego co najlepsze, czyli talentów uczniów. Dlatego też w tym dniu mogliśmy obejrzeć cześć artystyczną przygotowaną przez młodszych i starszych:
„Czerwony Kapturek” przedstawienie w języku niemieckim pod kierunkiem pani Agnieszki Koryto, inscenizację o Smoku Wawelskim w wykonaniu uczniów klasy VI pod kierunkiem pani Marioli Świerczek- Karoń, „Wokalno-instrumentalną prezentację talentów”- piosenki w języku angielskim i polskim – przygotowaną przez panie Anetę Osmędę i Olgę Kamińską- Gamrot, inscenizację bajki w wykonaniu uczniów klasy III- przygotowaną przez panią Izabelę Ławik, inscenizację w wykonaniu uczniów klasy IV – przygotowaną przez panią Małgorzatę Gamrot, występ przedszkolaków, których wspierała pani Ewa Palacz-Pacia.

Następnie zebrani w budynku szkoły mogli obejrzeć pokaz „Ciekawej chemii”, przygotowany przez naszego chemika pana Stanisława Osmendę, wziąć udział w warsztatach artystycznych z „Osikową Doliną”, warsztatach robienia kwiatów z papieru oraz pomalować twarz lub gipsowe odlewy z baśniowymi motywami.
Przed szkołą odbył się pokaz motocykli przygotowany przez Policję oraz pokaz ratownictwa przeprowadzony przez Ochotniczą Straż Pożarną z Dłużca.

W trakcie Dnia Promocji Szkoły dyrektor Krzysztof Szczepankiewicz wraz z gośćmi dokonał uroczystego otwarcia „Ścieżki zdrowia”, która powstała w ramach grantu „aktywne TRI”. Dzieciaki obecne na otwarciu od razu przystąpiły do sprawdzenia wytrzymałości sprzętu zamontowanego na ścieżce.

Tak ważny dla społeczności szkolnej dzień zakończył się turniejem piłki siatkowej, do którego przystąpiła drużyna rodziców w składzie: Grzegorz Gamrat, Krzysztof Madej, Agata Ogonek, Małgorzata Przybylik, Wojciech Przybylik, Dominik Krężel, Adam Ogonek, drużyna uczniów z klasy II a i III a oraz drużyna nauczycieli w składzie: Krzysztof Szczepankiewicz, Anna Świerczek-Mól, Marzena Krężel, Jerzy Zyguła, Danuta Pacia, Urszula Latacz.
Walka na boisku była zacięta, o czym świadczy ilość rozegranych setów. Ostateczny wynik to:
Rodzice – Nauczyciele (1:2)
Uczniowie- Nauczyciele (1:2).
Gratulujemy sportowej zabawy i zwycięskiej drużynie nauczycieli. Szczególnie dziękujemy pani Danucie Paci, która wystąpiła u nas gościnnie i jest nauczycielem zaprzyjaźnionej szkoły 😉

Tak cudowna zabawa i integracja nie byłaby możliwa gdyby nie zaangażowanie Rady Rodziców oraz pań z Kół Gospodyń Wiejskich z Dłużca, Kąpiel Wielkich, Kąpiołek, Strzegowy i Lgoty Wolbromskiej, a także pań pracujących w szkolnej stołówce: Agnieszki Szczepankiewicz, Alicji Pasich, Wiolety Ogonek. To właśnie ich praca spowodowała, że goście odwiedzający naszą szkołę mogli skosztować swojskich przysmaków, ciast, potraw i napojów. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Zorganizowanie tego typu przedsięwzięcia wymaga również nakładów finansowych dlatego dyrektor szkoły pan Krzysztof Szczepankiewicz wraz z gronem pedagogicznym dziękuje sponsorom:
Pani Poseł Lidii Gadek
Państwu Beacie i Tomaszowi Wojtylasom
Państwu Januszowi i Marioli Pasternak „PASTRANS” sp. z o. o.
Pani Małgorzacie i Wojciechowi Przybylikom
Panu Ireneuszowi Mędrkowi „M-TRANS”
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłużcu wraz z Zarządem.
Panu Zdzisławowi Kwiecińskiemu F.H.U. Kraut
Państwu Grażynie i Stanisławowi Porębskim „Piekarnia Porębscy”
Panu Markowi Ramsowi „Gasparo” Firma Handlowo- Usługowa
Państwu Wiolettcie i Mirosławowi Pandel F.H.U. COM-4YOU
Państwu Annie i Januszowi Ciepał „Zakład Przetwórstwa Mięsnego” Domaniewice
Paniom Edycie Gamrot i Marzenie Gamrot Hurtownia „ANNA” s.c.
Pani Teresie Kyć Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita” oddział w Pilicy
Paniom Iwonie Zarębie i Monice Nizińskiej Piekarnia „Na Rogu”
Panu Mirosławowi Fucia Spółdzielnia producentów warzyw i owoców „Sielec” Pani Agnieszce Szczepankiewicz F.H.U. Delfin Bis partner handlowy OKNOPLAST Kraków
Panu Marianowi Barczykowi

Dziękujemy również pani dyrektor OREW Ewie Rosiek za wypożyczenie krzeseł i stołów.
Miłym akcentem ze strony zaproszonego pana marszałka województwa małopolskiego pana Marka Sowy, było pismo skierowane do dyrektora szkoły pana Krzysztofa Szczepankiewicza, z podziękowaniem z zaproszenie, pochwałą inicjatywy i podaniem przyczyny nieobecności na naszym Dniu Promocji Szkoły.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze działania i zapraszamy do szkoły w Dłużcu każdego dnia, gdy z jesteśmy placówką otwartą na społeczeństwo lokalne. I oczywiście na kolejny dzień promujący szkołę już za rok.
Urszula Latacz

Powiązana galeria