Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Propozycja OHP dla młodych bezrobotnych

Główna treść

Propozycja OHP dla młodych bezrobotnych

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy informuje, iż posiada ok. 65 wolnych miejsc w realizowanym obecnie projekcie „Pomysł na siebie” współfinansowanym ze środków UE w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Projekt adresowany jest do młodych osób w wieku 16-17 lat, zamieszkałych na terenach wiejskich (mogą posiadać status domownika w gospodarstwie rolnym)i zainteresowanych ukończeniem kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Zgodnie z intencją ze wsparcia w ramach ww. projektu powinny skorzystać przede wszystkim młodzi ludzie wywodzący się z drobnych, nietowarowych gospodarstw rolnych o niskich dochodach. Możliwość uzyskania kwalifikacji w zawodzie związanym z rolnictwem z jednej strony otworzy dla nich perspektywę kontynuowania pracy w rodzinnym, specjalistycznym gospodarstwie i podjęcia efektywnych działań mających na celu jego unowocześnienie i rozwój, z drugiej przeciwdziałać będzie niekorzystnemu zjawisku ukrytego bezrobocia na wsi.

W ramach projektu – oprócz kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które stanowić będą kluczową formę wsparcia, młodzież weźmie udział w kursie przedsiębiorczości, kursie językowym, komputerowym, zajęciach z doradcą zawodowym. Uczestnikom projektu w dniach zajęć dydaktycznych przysługiwać będzie bezpłatne wyżywienie, a także dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia.

Więcej informacji na załączonej ulotce:
ulotka-GDM.pdf

Wojewódzki Komendant
Ochotniczych Hufców Pracy
dr Jolanta Zajączkowska