Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Protokół z konsultacji

Główna treść

Protokół z konsultacji

Protokół z konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2021.

 PROTOKÓŁ