Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Przebudowa drogi powiatowej w Gołaczewach i Chełmie

Główna treść

Przebudowa drogi powiatowej w Gołaczewach i Chełmie

Warunki pogodowe sprzyjają ekipom drogowców, którzy pracują przy przebudowie drogi powiatowej nr 1150K w Gołaczewach (ul. Jasna) oraz Chełmie (ul. Urocza). Zadanie to realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny kosztów pokryty zostanie po połowie przez Powiat Olkuski i Gminę Wolbrom. Całość zadania zamknie się kwotą 6,73 mln złotych brutto, a planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2020 r.

Przebudowie poddany zostanie około 2800 m odcinek drogi, za wyjątkiem 583 m. odcinka jezdni wyremontowanej w 2019 roku z tzw. powodziówek, gdzie w kosztach również partycypowała nasza gmina. 

Celem tegorocznego przedsięwzięcia jest w szczególności:
przebudowa oraz wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z wymianą warstw nawierzchniowych, – jezdnia o nowej konstrukcji i szerokości 6,0 m, – budowa chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,0 m, – przebudowa zjazdów do posesji, – odtworzenie poboczy, – odtworzenie i budowa rowów przydrożnych, – budowa kanalizacji deszczowej, – regulacja wysokościowa urządzeń obcych, – wykonanie nowego oznakowania drogi wraz z zabudową urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, – zniesienie barier architektonicznych oraz stworzenie nowego i uporządkowanie istniejącego systemu odwodnienia dla całego odcinka drogi i terenów sąsiadujących. Z inwestycji cieszą się nie tylko mieszkańcy Gołaczew i Chełmu. Z drogi tej korzystają także mieszkańcy Chrząstowic, Zarzecza czy Kalisia, którym przez Gołaczewy, będzie bliżej i wygodniej dostać się do stolicy Małopolski. 

Galeria zdjęć