Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Przebudowa ul. Fabrycznej nabiera tempa

Główna treść

Przebudowa ul. Fabrycznej nabiera tempa

Zakończyły się prace z wymianą sieci gazociągowej, które w ciągu ostatnich kilku tygodni spowolniły tempo przebudowy ulicy Fabrycznej. Wcześniej dokonano wymiany sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. – Teraz już pójdzie z górki – mówią wykonawcy modernizcji. Obecnie prace koncentrują się na budowie chodników na odcinkach między ul. Łukasińskiego i Młyńską oraz Kamiennogórską i Sportową.

Nowe odcinki chodnika powstają niemal w ekspresowym tempie. Jednocześnie na odcinku pomiędzy ulicami Sportową a Kamiennogórską trwają prace przygotowawcze do podbudowy drogi. Planowany termin zakończenia inwestycji na 30 września powinien być dotrzymany.

Przypomnijmy. Pierwotnie przewidywano zakończenie prac do końca maja 2020 r. a zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego miał objąć: przebudowę nawierzchni dróg i zjazdów, przebudowę odwodnienia drogi i odnowienie oraz oznakowania pionowego i poziomego.

Niestety, choć inwestycję poprzedziła inspekcja tv sieci znajdujących się w ciągu drogi, dopiero rozpoczęcie prac ziemnych ujawniło rzeczywisty, fatalny stan techniczny istniejących pod drogą zarówno sieci kanalizacji ogólnospławnej jak i sanitarnej oraz wodociągowej. Zakład gazowniczy, który przy okazji dokonał przeglądu istniejącej sieci gazociągowej stwierdził, że również istniejący gazociąg nadaje się do wymiany. Nieprzewidziane wcześniej roboty, obok dodatkowych kosztów (całość inwestycji zamknie się ostatecznie kwotą 5,9 mln. zł.) wpłynęły także na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na 30 września 2020 r.
Modernizacja obu ulic jest kontynuacją tzw. „Adamczykówek”, które obecnie ustąpiły miejsca „FDS-ówkom”- czyli inwestycjom drogowym finansowanym z nowo powstałego Funduszu Dróg Samorządowych, wspierającego jednostki samorządu terytorialnego, realizujące inwestycje na drogach samorządowych. Na przebudowę ulic Fabrycznej i Sportowej o łącznej długości 1 285 metrów Gmina Wolbrom pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych ponad 2,6 mln złotych dotacji.

Od początku kadencji burmistrza Adama Zielnika, dotychczasowe „Adamczykówki” były realizowane co roku. Po zmodernizowaniu kilometrów dróg: w 2016 r. „Kąpielanki” czyli drogi Kąpiele Wielkie- Miechówka- Poręba Dzierżna, w 2017 r. wolbromskich ulic Piłsudskiego i Garbarskiej i w 2018 r. drogi Łobzów-Swojczany, w 2019 roku przyszedł czas na wyczekiwany od wielu lat remont Fabrycznej i Sportowej.

Warto pamiętać, że inwestycja realizowana jest na ulicach (Fabryczna w całości, Sportowa – od Fabrycznej do Sportowej), które przed kilkoma laty na wniosek burmistrza Zielnika zostały przejęte od Powiatu. Zarząd Drogowy w Olkuszu przez lata, jedynie słownie deklarował zaangażowanie w ich modernizację.