Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Przeciętne wyniki egzaminu gimnazjalnego

Główna treść

Przeciętne wyniki egzaminu gimnazjalnego

CKE opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu kończącego edukację gimnazjalną. Komentatorzy grzmią – egzamin wypadł kiepsko… Z danych opublikowanych przez CKE wynika, że z języka polskiego średni wynik wyniósł 62 procent, a z matematyki 48 procent, w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie polscy gimnazjaliści uzyskali średnio 64 procent, a z przedmiotów przyrodniczych średnio 50 procent.

Nie najlepiej prezentują się też wyniki z egzaminu z języka angielskiego, który zdawało najwięcej uczniów, w tym większość szóstoklasistów w naszej gminie. Średni wynik w przypadku poziomu podstawowego to 67 procent, a rozszerzonego – 48 procent.

W części humanistycznej uczniowie z powiatu olkuskiego w osiągnęli średnie procentowe wyniki:
z języka polskiego – 61,9
w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie – 66,2
z matematyki – 49,0
z przedmiotów przyrodniczych – 50,7
z języka angielskiego – poziom podstawowy – 66,5

Gimnazjaliści z gminy Wolbrom na tle innych gmin powiatu olkuskiego osiągnęli średnie procentowe:

z języka polskiegoWolbrom – 63,1 (najlepszy wynik w powiecie, dalej są Klucze z wynikiem 62,9, Olkusz – 62,0, Bukowno – 61,6, Trzyciąż – 58,3 i Bolesław – 57,5))

z historii i wiedzy o społeczeństwieWolbrom – 67,1 (pierwszy wynik w powiecie olkuskim przed Bukownem – 66,8, Kluczami – 66,7, Olkuszem – 66,4, Trzyciążem – 62,8 i Bolesławiem – 62,0))

z matematyki Wolbrom – 51,7 (drugi wynik w powiecie olkuskim za Bukownem – 52,4 i przed Olkuszem – 48,5, Kluczami – 48,2, Trzyciążem – 44,7, i Bolesławiem – 42,6)

z przedmiotów przyrodniczych Wolbrom – 50,0 9za Bukownem – 52,0, Olkuszem – 51,1, Kluczami – 51,0, Bolesławiem – 50,1 i przed Trzyciążem – 48,7

j. angielski podstawowy Wolbrom – 67,2 (Klucze – 71,0, Olkusz – 67,7, Bolesław – 67,2, Bukowno – 64,4, Trzyciąż – 51,0)

język niemiecki podstawowy Wolbrom (3 uczniów) – 60,8 9Olkusz 66,4, Klucze – 56,0, Bolesław – 49,6

język rosyjski podstawowy Wolbrom – 52,0 (5 uczniów) (Bukowno – 90,0, Olkusz – 48,9))

język angielski rozszerzony Wolbrom – 48,1 (Klucze – 52,2, Bolesław – 48,2, Olkusz 46,9, Bukowno – 43,4, Trzyciąż 29,9)

język niemiecki rozszerzony Wolbrom – 48,8 (Klucze 92,5, Olkusz 55,9)

język rosyjski rozszerzony Wolbrom – 23,5 (Bukowno – 65,0)

Średnie wyniki poszczególnych gimnazjów w gminie Wolbrom:

język polski:
ZS Wierzchowisko – 66,8
ZS Zarzecze – 66,4
Dłużec – 65,5
ZS pod Lasem Wolbrom – 65,1
Gimnazjum nr 4 – 61,2
ZS Gołaczewy – 56,5
 
historia i WOS:

ZS Pod Lasem Wolbrom – 73,2
ZS Zarzecze – 73,0
ZS Wierzchowisko – 68,8
Gimnazjum nr 4 Wolbrom – 65,9
ZS Gołaczewy – 62,9
ZS Dłużec – 61,8

matematyka:
ZS Gołaczewy – 60,7
ZS Wierzchowisko – 58,3
ZS Pod Lasem Wolbrom – 55,4
ZS Zarzecze – 55,2
ZS Dłużec – 50,1
Gimnazjum nr 4 Wolbrom – 46,5

przedmioty przyrodnicze:
ZS Pod Lasem Wolbrom – 57,1
ZS Wierzchowisko – 52,6
ZS Dłużec – 50,6
ZS Gołaczewy – 49,2
Gimnazjum nr 4 Wolbrom – 47,9
ZS Zarzecze – 47,9

język angielski podstawowy:
ZS Zarzecze – 73,9
Gimnazjum nr 4 Wolbrom – 67,9
ZS Pod Lasem Wolbrom – 67,8
ZS Wierzchowisko – 65,8
ZS Gołaczewy – 65,5
ZS Dłużec – 61,4

język angielski rozszerzony:
ZS Zarzecze – 57,9
Gimnazjum nr 4 Wolbrom – 51,3
ZS Wierzchowisko – 46,5
ZS Gołaczewy – 41,8
ZS Pod Lasem – 41,6
ZS Dłużec – 41,8

język niemiecki:
Gimnazjum nr 4 – 71,3 (rozszerzony – 48,8)
ZS Pod Lasem – 40,0

język rosyjski:
ZS Wierzchowisko – 52 (rozszerzony – 23,5)