Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Przejście z happy endem

Główna treść

Przejście z happy endem

Jest szansa, że na rozpoczęcie roku szkolnego uczniowie ZS w Dłużcu dotrą bezpieczniejszą niż dotąd drogą. Tym samym, sukcesem kończą się wielomiesięczne zabiegi dyrektora placówki, wsparte logistycznie przez władze gminy o przeniesienie w lepsze miejsce niefortunnie umiejscowionego po remoncie DW 794 przejścia dla pieszych nieopodal szkoły. ZDW prace już prowadzi, a Powiat obiecuje, że dołączy wkrótce.


Problem nieużytecznego przez złą lokalizację przejścia, banalny dla postronnego i nieobeznanego z przepisami obserwatora, był łatwy do rozwiązania tylko pozornie. Wszystko przez to, że poszczególne drogi w naszym kraju nie leżą w gestii jednego gospodarza terenu, lecz są zarządzane (finansowane) przez podmioty różnych szczebli. W tym wypadku chodziło o drogę, co prawda leżącą na terenie gminy Wolbrom, ale zarządzaną przez Województwo i łączącą się z drogą powiatową.

Wytyczone przez projektantów z Krakowa nowe przejście dla pieszych, z którego mieliby najczęściej  korzystać uczniowie pobliskiej szkoły, nie uwzględniało ani przyzwyczajeń mieszkańców, ani logiki nasuwającej się automatycznie bezpośrednim użytkownikom. Po napisaniu wielu pism, próśb, interwencji na różnych szczeblach i do rozmaitych instytucji, a także odbyciu wielu spotkań w różnym gronie doprowadzono do sytuacji, w której Gmina Wolbrom została prawnie umocowana do koordynacji i nadzoru faktycznej realizacji projektu przeniesienia przejścia w lepsze miejsce.

Gmina w zastępstwie zarządcy drogi załatwiła wszelkie potrzebne formalności i uzgodnienia, a Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Jakubowice po przeprowadzonych w ostatnich dniach, konkretyzujących sprawę rozmowach z burmistrzem Janem Łaksą przystąpił już do budowy nowego odcinka chodnika, którym dzieci bezpiecznie dotrą do nowego przejścia przez ruchliwą drogę do swojej szkoły. Wkrótce zostaną też namalowane pasy w pożądanym przez dłużczan  miejscu. Pozostaje do zrobienia dojście od strony wsi wzdłuż drogi powiatowej. Jak poinformował nas burmistrz Jan Łaksa – po pisemnych prośbach ze strony Gminy  Wolbrom wicestarosta Henryk Kieca ustnie obiecał, że sprawa zostanie sfinalizowana jeszcze przed początkiem roku szkolnego. Na razie jednak jeszcze nic się na tym odcinku jeszcze nie dzieje, ale dyrektor Krzysztof Szczepankiewicz, rodzice, a także władze Wolbromia wierzą, że władze powiatowe z obietnicy się wywiążą i dzieci z Dłużca w prosty i bezpieczny sposób będą mogły dotrzeć do swojej szkoły.

Ewa Barczyk