Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Przetarg na na „Adaptację i modernizację części budynku OSP Dłużec na Świetlicę Tradycji Ziemi Dłużeckiej” ogłoszony.

Główna treść

Przetarg na na „Adaptację i modernizację części budynku OSP Dłużec na Świetlicę Tradycji Ziemi Dłużeckiej” ogłoszony.

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Adaptację i modernizacja części budynku OSP Dłużec na Świetlicę Tradycji Ziemi Dłużeckiej”. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Dłużec o wiatrołap wraz z adaptacją i modernizacją części pomieszczeń na Świetlicę Tradycji Ziemi Dłużeckiej. Termin wykonania zamówienia: 10.09.2019 r.

Ogłoszenie nr 501353-N-2019 z dnia 2019-01-07 r. dotyczy zamówienia, które jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, w ramach realizacji operacji: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”.

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

  •  Roboty ogólnobudowlane: ziemne, izolacje termiczne ścian fundamentowych, termomodernizację ścian zewnętrznych, roboty betonowe, żelbetowe i zbrojarskie, roboty murowe, konstrukcję dachu wraz z pokryciem, montaż i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłoża, podłogi i posadzki, tynki wewnętrzne i okładziny ceramiczne, roboty malarskie, 
  • Instalacje sanitarne: instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna, instalacja klimatyzacji, instalacja centralnego ogrzewania,
  • Instalacje elektryczne: instalacja elektryczna, montaż rozdzielnic, instalacja niskoprądowa, badania kontrolne

Pełne ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,1540811,adaptacja-i-modernizacja-czesci-budynku-osp-dluzec-na-swietlice-tradycji-ziemi-dluzeckiej.html 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom, w Biurze Obsługi Klienta.
Termin składania ofert upływa w dniu 25 stycznia 2019 roku o godz. 11:30.
Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym powyżej.