Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Główna treść

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Zachęcamy do zapoznania się z treścią przyjętego przez Radę Miejską REGULAMINU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE WOLBROM, gdzie dość szczegółowo dookreślono większość zasad postępowania z bardzo różnymi odpadami, od najbardziej oczywistych śmieci z domowego kosza, po dopuszczane sposoby mycia samochodów… Brak znajomości przepisów nie usprawiedliwi nas w razie kontroli.

Moja córka jest zameldowana na stałe w Wolbromiu, ale studiuje i mieszka w Warszawie. Czy będę za nią musiał płacić za śmieci w Wolbromiu, skoro zapłaci już za śmieci w Warszawie?
W złożonej do Urzędu deklaracji to właściciel nieruchomości pod sankcją odpowiedzialności prawnej informuje ile osób przebywa, czyli wytwarza odpady w jego gospodarstwie. Jeżeli córka zapłaci za śmieci w innym mieście to w Wolbromiu wystarczy przedłożyć dowód, że to prawda, np. zaświadczenie z akademika, umowę na wynajem mieszkania w bloku, itp. Nie ma konieczności podwójnego płacenia za śmieci.

Dlaczego za mieszkańców osiedli mieszkaniowych decyzję podejmie zarządca budynku?
Nie ma możliwości kontroli sposobu usuwania odpadów z pojedynczych mieszkań w bloku, ponieważ wszyscy wynoszą je do wspólnych kontenerów, nie da się zatem kontrolować poszczególnych mieszkańców. Trudność jest jeszcze większa: jeżeli zarządca zadeklaruje, że będzie oddawał odpady sortowane (co skutkuje niższą ceną odpadów), to musi dopilnować, aby odpowiednie frakcje nie trafiały do ogólnego kontenera. Jeżeli choć jeden mieszkaniec budynku wielorodzinnego nie będzie śmieci segregował, to kolokwialnie mówiąc „marnuje wysiłek” wszystkich. Rolą zarządcy jest zatem podjęcie decyzji za wszyskich i ewentualne dopilnowanie prawidłowego usuwania odpadów przez mieszkańców (tu również rola dla sąsiadów). Jest to chyba najbardziej skomplikowany i niepewny element systemu. Ustawodawca nie przewidział innych możliwości, niemniej jednak przepisy unijne kładą nacisk na systematyczne zwiększanie segregacji odpadów.

Co będzie, jeżeli złożę deklarację na 4 osoby, a po pewnym czasie jedna z nich zmieni miejsce zamieszkania?
W deklaracji zapisano, że w takiej sytuacji w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji należy złożyć do odpowiedniego urzędu nową deklarację.

Czy do deklaracji dzieci też są wliczane tak samo jak osoba dorosła? Chodzi mi o dzieci w wieku 1-6 lat.
Najprościej odpowiedzieć pytaniem: czy posiadanie dzieci wiąże się z wytwarzaniem śmieci? Oczywiście tak! Często posiadanie dzieci wiąże się z większą ilością wytwarzanych odpadów niż w przypadku samych dorosłych (zużyte jednorazowe pieluchy, butelki i słoiczki po soczkach i innych przetworach, opakowania po środkach czystości, itd…).

Czy jeżeli posiadam firmę, na którą mam podpisaną umowę na wywóz śmieci to też muszę ją wypowiedzieć?
Nie. Nowe przepisy w sprawie utrzymania porządku i czystości w gminach dotyczą wyłącznie gospodarki odpadami komunalnymi, czyli wytwarzanymi w gospodarstwach domowych i przez indywidualnych mieszkańców. Firmy swoje odpady będą usuwały po staremu.

Czy płacąc za posegregowane przeze mnie odpady, w myśl nowej ustawy,7,50 zł od osoby, będzie odbierana ode mnie reszta domowych odpadów, tych nie dających się posegregować??.. i za ta sama cenę???a jak nie to co z nimi przeciętny mieszkaniec ma zrobić..? dopłacić? samemu wywieść na wysypisko..?? czy cos innego..?

Z ustawy wynika, że Gmina zapewni wywóz wszystkich odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych z jej terenu. Rada Miejska ustaliła stawki za śmieci zmieszane w wysokości 11 zł oraz śmieci, które ich wytwórca wstępnie posegregował, premiowane niższą ceną w wysokości 7,50 zł. Z wytwarzanych przez gospodarstwo domowe odpadów będzie można wysegregować 5 osobno odbieranych frakcji: plastik, szkło, papier, metal i odpady biodegradowalne. Wysegregowanie z całości odpadów nawet jednej z tych frakcji uznawane będzie za segregację śmieci i już wtedy usuwanie odpadów z gospodarstwa będzie podlegało niższej opłacie. Najbardziej pożądane dla ochrony środowiska naturalnego jest segregowanie wszystkich możliwych do oddzielenia frakcji. Oczywiście pozostałe śmieci odbierane będą osobno w ramach tej samej opłaty. Terminy odbioru poszczególnych frakcji będą podawane do informacji wszystkich mieszkańców.

Prowadzę w miejscu zamieszkania działalność gospodarczą, czy muszę złożyć deklarację śmieciową?
Osoby i firmy prowadzące działalność gospodarczą, nie mają obowiązku złożenia deklaracji, obowiązkiem jest jednak posiadanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów indywidualną umową z firmami, które uzyskały wpis do działalności regulowanej.