Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolbrom

Główna treść

Wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolbrom

Podstawa prawna:

art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

Miejsce:

Wydz. Techniczno-Inwestycyjny, Ref. Planowania Przestrzennego

Informacja

  • Tel. ( 032 ) 644-23-04, 644-23-36 wew. 326
  • FAX: ( 032 ) 644-22-88

Wymagane dokumenty

Aktualny wypis z rejestru gruntów (ważny 3 m-ce)

Opłaty

  • Opłata skarbowa określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej(Dz.U. z 8.12.2006r) – za wypis i wyrys z mpzp: (30,00 + 20,00 zł)= 50,00 zł (do 5-ciu stron wypisu i 1 str. wyrysu).
  • Powyżej 5 str. wypisu -50,00 zł.Za każdą kolejną stronę wyrysu dodatkowo 20,00 zł (nie więcej niż 200 zł).

Termin załatwienia sprawy

W terminie do 30 dni od dostarczenia przez inwestora kompletnego wniosku

Pobierz:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolbrom (plik PDF, rozmiar 59kB)