Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wydanie zaświadczenia do celów notarialnych informującego o tym czy przedmiotowa działka posiada ważny mpzp

Główna treść

Wydanie zaświadczenia do celów notarialnych informującego o tym czy przedmiotowa działka posiada ważny mpzp

Podstawa prawna:

art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

Miejsce

Wydz. Techniczno-Inwestycyjny, Ref. Planowania Przestrzennego

Informacja:

  • Tel. ( 032 ) 644-23-04 , 644-23-36 wew. 326
  • FAX: ( 032 ) 644-22-88

Wymagane dokumenty:

Aktualny wypis z rejestru gruntów (ważny 3 m-ce)

Opłaty:

Opłata skarbowa określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej(Dz.U. z 8.12.2006r) – 17,00 zł

Termin załatwienia sprawy

W terminie do 30 dni od dostarczenia przez inwestora kompletnego Wniosku

Pobierz: Wniosek o wydanie zaświadczenia do celów notarialnych informujący o tym czy przedmiotowa działka posiada ważny mpzp (plik Miscrosoft Word, rozmiar 14kB)