Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Publikacja oferty realizacji zadania publicznego

Główna treść

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego, która wpłynęła do UMiG Wolbrom w dniu 2 czerwca 2023 roku pt. „Noc Świętojańska – powitanie lata”.

https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,m,424666,2023.html