Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Radni poznali stan infrastruktury

Główna treść

Radni poznali stan infrastruktury

Komisja Infrastruktury na początku swojej kadencji zapoznała się z funkcjonowaniem szeroko pojętej infrastruktury, na terenie gminy Wolbrom. Do przedstawienia sytuacji w poszczególnych dziedzinach zaproszeni zostali: Zdzisław Oleksy – przedstawiciel Tauronu, Tomasz Furman – dostawca szerokopasmowego Internetu, Alfred Purzycki – prezes Elektrociepłowni oraz przedstawiciele zarządców wolbromskich osiedli i wspólnot mieszkaniowych Andrzej Kondziołka i Zdzisław Skoczyń.

Zdzisław Oleksy opowiadał o inwestycjach, zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat, a niejako wymuszonych po słynnej zimie stulecia, która zrujnowała okoliczną sieć energetyczną. Paradoksalnie, dzięki ówczesnemu kryzysowi, wymieniono już 80% linii średniego napięcia i ponad połowę sieci niskiego napięcia, co znacznie poprawiło stan bezpieczeństwa energetycznego w naszej okolicy. Na sieciach, oprócz wytrzymałych słupów i nowoczesnych linek izolowanych , montowane są nowoczesne radiowe przełączniki i sterowniki, które pozwalają na sprawniejszą reakcję w sytuacjach awaryjnych. Według zapewnień przedstawiciela przedsiębiorstwa energetycznego, inwestycje będą kontynuowane w kolejnych miejscowościach naszej gminy, aż do całkowitej wymiany infrastruktury sieci energetycznej .

Wolbrom może też pochwalić się bardzo dobrą sytuacją w zakresie zabezpieczenia dostępu mieszkańców do  najwyższej jakości nowoczesnych usług teleinformatycznych. Dzieje się to głównie za sprawą działalności na naszym terenie firmy Interkonekt, która w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zrealizowała m. in. na terenie gminy Wolbrom, dofinansowany z funduszy unijnych, projekt budowy sieci szerokopasmowego Internetu. Światłowody Interkonektu zapewniają już najwyższy standard praktycznie nieograniczonego transferu danych na bardzo znacznej części terenu naszej gminy (na 27 miejscowości światłowody założono w 16), dzięki czemu odbiorcy mogą korzystać nie tylko z szybkiego Internetu, ale także telefonii i telewizji cyfrowej. Kolejni odbiorcy przyłączają się obecnie do nowopowstałej sieci i z satysfakcją odczuwają różnicę w jakości usług. W miejscach, gdzie z przyczyn ekonomicznych nie była możliwa budowa sieci światłowodowej Internet dostarczany jest przez różne podmioty drogą radiową. 

Tomasz Furman podkreślał, że sprawne działania jego firmy w czasie realizacji projektu były możliwe dzięki dobrej współpracy z Turonem, a ostatnio także burmistrzem Adamem Zielnikiem, dzięki czemu światłowody pokryją  także teren osiedla Wąwóz Kapkazy. –Planowanie, dobra współpraca i sprawna wymiana informacji pomiędzy różnymi podmiotami powodują obniżenie kosztów inwestycji – np. wymianę i budowę nowych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, czy budowę nowego oświetlenia można łączyć z zakładaniem kolejnych światłowodów, co dodatkowo zmniejsza nakład pracy i zniszczenia w kolejnych elementach infrastruktury (drogi, chodniki…) – podsumował Tomasz Furman. 

Nieco mniej optymistycznie i nowocześnie rysuje się obraz stanu lokalnej sieci ciepłowniczej, zaopatrującej odbiorców zbiorowych, czyli mieszkańców wolbromskich osiedli wielorodzinnych. Prezes Alfred Purzycki co prawda zapewniał, że moc wolbromskiej Elektrociepłowni jest daleko wyższa od lokalnych potrzeb, ale z tej samej wypowiedzi można wnioskować, że urządzenia są dość przestarzałe, a niepokój może budzić zwłaszcza stan sieci przesyłowej. Ciepłociąg po stronie południowej jest obciążony maksymalnie i bardzo trudno byłoby zapewnić EC dostawy kolejnym odbiorcom, choć jest takie zapotrzebowanie, zwłaszcza ze strony odbiorców indywidualnych. Magistrala północna jest obciążona tylko w części, ale niepokój odbiorców budzą straty na przesyle, zwiększające koszty zakupu energii. Na większe remonty i modernizację sieci konieczne byłyby duże nakłady, którymi Elektrociepłownia nie dysponuje. Zaś próby sięgania po środki zewnętrzne na poprawę infrastruktury ciepłowniczej według informacji prezesa na razie spełzły na niczym.

Dyskusja na temat ciepła dostarczanego zwłaszcza do osiedli w północnej części miasta toczy się od wielu lat, a większość problemów wciąż nie znajduje rozwiązania. Co jakiś czas pojawiają się kolejne pomysły budowy alternatywnego źródła energii cieplnej, ale na razie wszystkie pozostają w sferze projektów. Jak informował prezes Kondziołka – miał juz kilka propozycji budowy lokalnych źródeł ciepła, ale na razie żaden z nich się nie konkrestyzuje.

Jak zapewnili uczestnicy dyskusji, m. in. prezes Wolbromskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Andrzej Kondziołka, a także reprezentujący wspólnoty mieszkaniowe na os. Chrobrego Zdzisław Skoczyń konieczny jest ciągły konstruktywny dialog, który będzie zmierzał do ostatecznych pozytywnych rozstrzygnięć. Na razie w Wolbromiu nie ma raczej mowy o podłączaniu odbiorców indywidualnych do istniejącej sieci ciepłowniczej, co mogłoby zmniejszać niską emisję i jest stosowane w wielu miastach – koszty tego typu rozwiązań przekraczają możliwości lokalnego dostawcy ciepła.

Radni interesowali się przygotowaniem Elektrociepłowni do narzucanych przez przepisy unijne zwiększonych wymogów w zakresie ochrony środowiska i planami modernizacji Elektrociepłowni, ale nie otrzymali jednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie.

Na zakończenie tej części spotkania przewodniczący komisji Andrzej Duch zapewnił, że komisja chętnie będzie służyć wszelką pomocą, także w postaci mediacji i pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, świadczącymi usługi na rzecz lokalnej społeczności. -Zysk każdego przedsiębiorcy jest ważny, ale każdy usługodawca powinien także uwzględniać  interes społeczny, którego rzecznikiem każdorazowo będą radni, jako przedstawiciele mieszkańców – podkreślił Andrzej Duch.

W dalszej części obrad stan realizacji prowadzonych aktualnie przez Gminę inwestycji i remontów przedstawił burmistrz Adam Zielnik, ale temu tematowi poświęcimy osobny materiał.