Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rajd Hardego ruszył z wolbromskiego rynku

Główna treść

Rajd Hardego ruszył z wolbromskiego rynku

Z wolbromskiego rynku wystartowali dziś uczestnicy XXVIII Rajdu Pieszego Szlakami Walk Oddziału „Hardego”, którego głównym organizatorem jest Oddział PTTK w Olkuszu. Rajd jest okazją do przypomnienia działań wojennych na Ziemi Olkuskiej oraz uczczenia 75 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i powołania Polskiego Państwa Podziemnego, a także przypomnieniem historii walk oddziału „Surowiec” 23 DP AK i upamiętnieniem lokalnych ofiar hitlerowskich represji. Uczestników powitał burmistrz Jan Łaksa.

Witając grupę uczestników rajdu burmistrz Jan Łaksa mówił do przybyłych, że idea czynu niepodległościowego jest mu szczególnie bliska dzięki dziadkowi, który jako żołnierz Józefa Piłsudskiego brał udział w działaniach wojennych, a potem przekazywał wnukom wspomnienia i ze szczególny zaangażowaniem wpajał wartości patriotyczne, którymi powinni kierować się w życiu. Burmistrz życzył rajdowiczom wytrwałości i dobrej zabawy mimo niezbyt sprzyjającej pogody.

W organizacji tegorocznego Rajdu Hardego pomaga grupa rekonstrukcyjna działająca w Klubie Historycznym im. Armii Krajowej z IV LO w Olkuszu, co gwarantuje wiele atrakcji, wprowadzających uczestników w klimat wojennych wydarzeń. Choć wyzwania uczestnictwa w dwudniowym rajdzie nie podjęła żadna wolbromska szkoła, to w jutrzejszej – jednodniowej edycji udział wezmą m. in. uczniowie z SP 1 i szkół niepublicznych z Poręby Górnej i Poręby Dzierżnej.

Uczestnicy rajdu nie tylko poznają dogłębnie historię działającego na tutejszym terenie oddziału „Surowiec” 23 DP Armii Krajowej, ale także będą mogli wykazać się posiadaną wiedzą na temat walki narodowo wyzwoleńczej. Na trasie poszczególne drużyny będą wykonywały różne zadania związane z historią OP „Surowiec”, Armią Krajową, geografią turystyczną, wiedzą o patronie kpt. Gerardzie Woźnicy – „Hardym”, a nawet samarytanką. Taka niezwykła lekcja historii zwykle pozostaje w pamięci o wiele dłużej niż godziny spędzone w klasie.

Życzymy wielu pożytków z tej niecodziennej przygody z historią Polski i naszego regionu, a także dobrej zabawy!

Ewa Barczyk

…25 lipca 1944 roku Oddział Partyzancki „Surowiec” pod dowództwem Gerarda Woźnicy ps. Hardy zajął Wolbrom. W ciągu nocnej akcji udało się żołnierzom AK przejąć praktycznie całe miasto. W akcji nie było również po stronie polskiej ofiar śmiertelnych, a zdobyto bardzo dużo materiałów potrzebnych dla oddziału. Większość rzeczy przejęta została przez oddział, natomiast mniejsza część została przekazana strukturom lokalnym 116 pp w Wolbromiu.
Okres na przełomie lipca i sierpnia to czas największej ilości akcji tej formacji partyznackiej. W tym czasie przeprowadzonych zostało kilkanaście akcji w tym na Koszary w Jaroszowcu, na Żołnierzy Banschutzu w Jaroszowcu, czy pracujących żołnierzy w Zarzeczu. Niemcy widząc, że na tych terenach pojawił się oddział partyzancki i wzmaga swoją działalność, rozpoczęli przygotowania do dużej akcji przeciwpartyznackiej…