Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Raport o stanie Gminy Wolbrom

Główna treść

Raport o stanie Gminy Wolbrom

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom podaje do publicznej wiadomości – Raport o stanie Gminy Wolbrom za rok 2018, który został opracowany zgodnie z art. 22aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 poz. 506)

-RAPORT o stanie Gminy za 2018 rok