Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Razem można wiele

Główna treść

Razem można wiele

Już dziś sfinalizowane zostało bardzo ważne dla społeczności Dłużca przedsięwzięcie. Działający na terenie wsi Uczniowski- Ludowy Klub Sportowy „Victoria”- Dłużec podjął się trudnych działań mających na celu odbudowę placu zabaw mającego służyć społeczności wsi: Dłużec, Kąpiele Wielkie, Strzegowa, Domaniewice. Dlatego też w ubiegłym roku zarząd stowarzyszenia złożył stosowny wniosek o pozyskanie odpowiednich środków unijnych, które miały pomóc w realizacji zamierzenia.

Z ogromną pomocą i zaangażowaniem pań pracujących w LGD wniosek przeszedł pierwszą weryfikację i został skierowany do Urzędu Marszałkowskiego. W niedługim czasie ULKS „Victoria Dłużec” mógł cieszyć się zupełną akceptacją wniosku i pozyskanymi funduszami w wysokości 25.000 złotych. Plac zabaw z bezpieczną powierzchnią i zabawkami dostosowanymi dla dzieci, nie zostałby, gdyby nie zaangażowanie społeczności lokalnej wsi Dłużec.

Po raz kolejny zarząd stowarzyszenia mógł przekonać  się, że  działania na rzecz najmłodszych jednoczą wielu ludzi, którzy bezinteresownie poświęcili swoje wolne popołudnia, aby przygotować nawierzchnię placu pod położenie bezpiecznego podłoża. Elementy zabawkowe również zostały zamontowane przez mieszkańców wsi. Był to tak zwany wkład własny w inwestycje, która ma służyć dzieciom i ich rodzicom. Zarząd stowarzyszenia ma nadzieję, że jeszcze w tym roku rodzice wraz ze swoimi pociechami spędzą popołudnia na nowym placu zabaw. W przyszłym zaś roku będzie to miejsce regularnych spotkań i imprez integrujących społeczność  lokalną.

Urszula Latacz