Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Realizacja projektu
w ramach programu rządowego
„Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3
w Gminie Wolbrom

Główna treść

Realizacja projektu
w ramach programu rządowego
„Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3
w Gminie Wolbrom

Gmina Wolbrom zrealizowała projekt w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. W ramach zadania doposażono oraz poprawiono standard obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni). Szkoły które otrzymały dofinansowanie to:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wolbromiu, wchodząca w skład Zespołu Szkół
w Wolbromiu w wysokości 80.000,00 zł,

2. Szkoła Podstawowa w Gołaczewach wchodząca w skład Zespołu Szkół
w Gołaczewach w wysokości 58.078,22 zł.