Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Główna treść

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Informujemy, iż w związku z podpisaniem Umowy o Finansowanie Zintegrowanego projektu wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego i Bankiem Gospodarstwa Krajowego alokacja na lata 2014-2020 wynosi 533,23 mln. zl.

W związku z powyższym Menadżer Funduszu Funduszy udostępnia na rynku pożyczki w następujących obszarach PRO WM:

  • Poddziałanie 3.4.1 – Instrumenty Finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju;
  • Poddziałanie 3.4.2 – Instrumenty Finansowe dla MŚP – powyżej 24 miesięcy;
  • Poddziałanie 4.3.4 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych;
  • Działanie 11.3 – Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski.
  • Informacje na temat wsparcia zwrotnego w formie pożyczek dostępne są na stronie internetowej: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/malopolskie/.