Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Główna treść

Rekrutacja do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza do udziału w cyklu szkoleń dla mieszkańców gmin z terenu całej Polski. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem:
https://siecobywatelska.pl/sis/