Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rekrutacja do żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Gminę Wolbrom

Główna treść

Rekrutacja do żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Gminę Wolbrom

Gminny Zespół Opieki nad Dziećmi w Wolbromiu przypomina, że rekrutacja do żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Gminę Wolbrom trwa przez cały rok i odbywa się poprzez system elektroniczny, dostępny pod adresem: https://zlobki.vulcan.net.pl/gzpowolbrom/Candidates/Add

W Gminnym Zespole Opieki nad Dziećmi w Wolbromiu funkcjonują placówki:

Gminny Zespół Placówek Opieki nad Dziećmi w Wolbromiu dysponuje łącznie 76 miejscami dla najmłodszych dzieci. Placówki posiadają nowoczesną bazę lokalowo – dydaktyczną z wyposażeniem dostosowanym do aktualnie obowiązujących standardów. Opiekę w placówkach sprawują doświadczeni i w pełni wykwalifikowani opiekunowie, co gwarantuje dzieciom bezpieczeństwo i odpowiedni rozwój.

W ramach Zespołu funkcjonują:

  • Żłobek Gminny „Wesołe Pszczółki” w Wolbromiu, ul. Marszałka Piłsudskiego 25,
  • Klub Dziecięcy w Chrząstowicach. Chrząstowice 15,
  • Klub Dziecięcy w Załężu, Załęże 108.

Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji do wyżej wymienionych placówek dostępne są na stronie internetowej pod adresem:

http://gzpowolbrom.pl/rekrutacja