Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rekrutacja uczestników do Świetlicy Marzeń Kids w Jeżówce

Główna treść

Rekrutacja uczestników do Świetlicy Marzeń Kids w Jeżówce

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja uczestników do Świetlicy Marzeń Kids w Jeżówce. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacyjnym ora dokumentacji rekrutacyjnymi, które znajdują się na stronie: http://www.nadbialaprzemsza.org.pl/swietlica-marzen-w-jezowce.html

Dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze LGD „Nad Białą Przemszą”, ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom: pn. – pt. w godzinach 7.30 – 15.30.

Świetlica Marzeń Kids w Jeżówce postała w ramach projektu pt. „Świetlica Marzeń” nr RPMP.09.02.01-12-0384/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania min. 180 dzieci i młodzieży oraz ich min. 126 rodziców/opiekunów przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – mieszkańców/uczniów gminy Wolbrom 31.12.2020r.

Wartość projektu: 4 170 204,41 złotych

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 3 864 204,41 złotych