Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rekrutacja w ramach projektu Nauka i biznes to dobre połączenie

Główna treść

Rekrutacja w ramach projektu Nauka i biznes to dobre połączenie

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości z biurem w Krakowie, w dniu 5 listopada 2014 r. rozpoczął rekrutacji do III edycji projektu „Nauka i biznes to dobre połączenie!”. Celem głównym projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw województwa małopolskiego oraz nawiązanie współpracy pomiędzy pracownikami nauki i biznesu poprzez realizację staży.
Projekt oferuje:

Komponent 1: Staże pracowników naukowych jednostek naukowych, pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych, dydaktycznych uczelni wyższych w małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Komponent 2: Staże pracowników małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w jednostkach naukowych reprezentujących dziedziny strategiczne dla województwa małopolskiego.

Czas trwania staży:
3 miesiące – staże w ramach Komponentu 1 (staże naukowców w przedsiębiorstwach),
1 miesiąc – staże w ramach Komponentu 2 (staże pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych)

Wynagrodzenie (dodatek stażowy) dla Stażysty wynosi 2 000,00 zł/m-c. Dodatek stażowy w 100 % finansowany jest z budżetu projektu – Przyjmujący na staż nie ponosi żadnych kosztów staży. Efektem stażu w ramach Komponentu 1 jest wypracowanie przez stażystę – naukowca innowacyjnego rozwiązania na rzecz Przedsiębiorstwa (Przyjmującego na Staż) wraz z strategią jego wdrożenia. Efektem stażu w ramach Komponentu 2 jest opracowanie przez stażystę – pracownika przedsiębiorstwa innowacyjnego rozwiązania pochodzącego ze świata nauki możliwego do wdrożenia w macierzystym Przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwo (Przyjmujący na Staż) powinno spełniać następujące warunki:
•    Powinno posiadać status Przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
•    Status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa
•    Posiadanie jednostki organizacyjnej na terenie województwa małopolskiego
•    Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego

Więcej informacji na stronie http://FunduszenaFirme.pl w zakładce Wsparcie dla firm – Województwo Małopolskie

Sławomir Miechowicz
FunduszeNaFirme.pl