Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Remont chodnika przy Piłsudskiego

Główna treść

Remont chodnika przy Piłsudskiego

Powiat Olkuski rozstrzygnął przetarg na wykonanie remontu chodnika przy ul. Piłsudskiego w Wolbromiu. Bardzo oczekiwane przez mieszkańców prace, które rozpoczną się niebawem, wykona firma „Krystyna” Krystyny Soleckiej z Wolbromia. Do przetargu przystąpiło 6 firm, a zwycięska oferta opiewa na kwotę 72758,95 zł, z czego – zgodnie z umową między Burmistrzem i Starostą – połowę pokryje Gmina Wolbrom.

Umowa z wykonawcą została podpisana, dokonano już także przekazania terenu budowy. Mieszkańcy powinni się zatem liczyć z niejakimi utrudnieniami komunikacyjnymi wzdłuż ul. Piłsudskiego. Na szczęście naprawiany będzie tylko chodnik po stronie wschodniej, ponieważ po przeciwnej stronie jezdni ciąg pieszy jest w dobrym stanie.

Starania o dokonanie oczekiwanej podobnie jak remont chodnika renowacji nawierzchni ul. Piłsudskiego również mają duże szanse na szczęśliwy finał. Po 1 stycznia 2016 ulica ta przejdzie na własność gminy Wolbrom i burmistrz Zielnik zapowiedział, że doprowadzenie tego ważnego ciągu komunikacyjnego do porządku jest jego priorytetem.