Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Remont schetynówki 2015 coraz bliżej

Główna treść

Remont schetynówki 2015 coraz bliżej

W ubiegłym roku Gmina Wolbrom złożyła wniosek o dofinansowanie remont kolejnego ciągu dróg gminnych ze środków Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Wniosek został oceniony pozytywnie, ale nie zmieścił się w puli projektów, na które starczy w tym roku środków. Ostatnio do Wolbromia dotarła dobra wiadomość – podobnie jak stało się to w roku ubiegłym, jest szansa, że remont dojdzie do skutku, bowiem w wyniku przetargów zaoszczędzono środki na kolejne realizacje.

Na razie Wojewoda poinformował władze Wolbromia, że może zaoferować wsparcie w kwocie mniejszej niż wnioskowała Gmina, ale przed beneficjentami , którzy byli w kolejce na liście dofinansowań  przed nami jeszcze kilka rozstrzygnięć przetargów i jest nadzieja, że do Wolbromia trafią dalsze oszczędności. Zasada dofinansowywania remontów dróg w ramach narodowego programu przewiduje dofinansowanie w wysokości 50% kosztów. Nasz wniosek opiewał na dofinansowanie w wysokości  1 141 235,82 zł. Na razie Wolbrom może liczyć tylko na część tej kwoty w wys. 481 914,58 zł, ale sytuacja jest dynamiczna. Decyzję czy Burmistrz zdecyduje się na podpisanie umowy z Wojewodą trzeba podjąć do 4 września. Do tego czasu kwota dofinansowania może wzrosnąć i wtedy inwestycja będzie dla Gminy Wolbrom bardziej atrakcyjna finansowo, a co za tym idzie możliwa do zrealizowania już w tym roku.

Projekt kolejnej wolbromskiej schetynówki  przewiduje  modernizację w 2015 r. ciągu komunikacyjnego dróg gminnych: ul. Pod Lasem (K120544), ul. J. Słowackiego (K120570), ul.  C.K. Norwida (K120575), ul. Os. Łukasińskiego (K120539), ul.  (Gołębia K120578), ul. Kamiennogórska (K120518) w Wolbromiu. Łączna długość  tego odcinka to 1571 m, a szacowany koszt obliczono na  2 mln 300 tys. zł, z czego połowę miały stanowić środki z dofinansowania. W planach tego remontu przewidziano poszerzenie ul. Gołębiej i ul. J. Słowackiego, przejście dla pieszych i zatokę postojową przy Zespole Szkół przy ul. Pod Lasem, a także remont i modernizację kanalizacji deszczowej oraz urządzeń wodociągowych na remontowanych odcinkach, remont oświetlenia na całej długości i dodatkowo projekt nowego oświetlenia wzdłuż ul. J. Słowackiego. Wzdłuż całego ciągu zostaną wyremontowane istniejące chodniki, a dodatkowo powstanie chodnik wzdłuż ul. Gołębiej i Słowackiego.

Ponieważ decyzja o przyznaniu funduszy na remont naszej piątej schetynówki  zapadła dopiero teraz, po ewentualnym podpisaniu umowy konieczne będzie podjęcie szybkich działań, aby ekipy remontowe zdążyły z pracami przez jesienno-zimowym załamaniem się pogody, dotację bowiem należy wykorzystać w tym roku.

W załaczonej galerii zdjęć można prześledzić przebieg planowanej do remontu drogi…

Powiązana galeria