Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Remont toalet w DK

Główna treść

Remont toalet w DK

Jeszcze w tym roku Dom Kultury w Wolbromiu doczeka się poważnego remontu toalet. Będzie to możliwe dzięki pozyskaniu środków z Ministerstwa Kultury. Remont wykona wyłoniona w niedawno zakończonym postępowaniu przetargowym, do którego przystąpiło dwóch oferentów, Firma Remontowo-Budowlana Ryszarda Straszaka z Bydlina, która dała lepsze warunki.

Wykonanie zadania pod nazwą „Przebudowa sanitariatów ogólnodostępnych, wraz z adaptacją pomieszczenia na toaletę dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Kultury w Wolbromiu” poprzedził prawdziwy bój o dofinansowanie zewnętrzne. Udało się dzięki ogromnej determinacji i zabiegom całej grupy osób, wśród których znaleźli się, obok dyrektora Piotra Gamrota i burmistrza Adama Zielnika, posłanka Lidia Gądek oraz liczne grono artystów, którzy uznali, że warto wspierać tak prężnie działającą placówkę, jak nasz Dom Kultury. Pierwotnie bowiem wniosek DK został przez ministerstwo odrzucony. Ostatecznie DK otrzymał jednak dotację w wysokości 150 tys. zł , którą ma przeznaczyć na wspomniany remont toalet oraz na zakup i montaż nowego oświetlenia scenicznego.

W efekcie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego we wtorek 8 września podpisano umowę z wykonawcą remontu sanitariatów, który zaoferował swoje usługi z ofertą opiewającą na kwotę 102 849,97 zł brutto. Jak informuje dyrektor Gamrot, 80% z tej kwoty będzie pochodziło z dotacji ministerialnej, a pozostałą część uzupełni z własnego budżetu Dom Kultury. Remont, zgodnie z umową ma zostać ukończony w ciągu 60 dni od przejęcia „placu budowy”, czyli od jutra. Zakres robót obejmuje roboty budowlane, wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

Pozostała część dotacji będzie przeznaczona na zakup oświetlenia scenicznego, którego DK nie posiada. Przetarg na ten sprzęt zostanie ogłoszony już wkrótce.