Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Remont ulicy 3 Maja w Wolbromiu

Główna treść

Remont ulicy 3 Maja w Wolbromiu

Po dwóch miesiącach prac, w lipcu 2022 r. zakończył się remont ulicy 3 Maja w Wolbromiu.

Przedmiot zamówienia objął: remont nawierzchni drogowej oraz chodników w ciągu drogi gminnej nr 120569K na odcinku 135 m. od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania
z ul. Piłsudskiego.

Na przeprowadzenie remontu Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik podpisał umowę z wyłonioną w procedurze przetargowej Firmą Produkcyjno-Usługową „KRYSTYNA” Krystyny Soleckiej. Zgodnie z umową, drogowcy zmodernizowali ulicę kosztem 359.746,59 zł brutto. Na kolejną gminną inwestycję drogową pn. „Remont drogi gminnej 120569K w km od 0+000 do km 0+135 w Wolbromiu”, Gmina Wolbrom otrzymała od Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity wsparcie finansowe wysokości 135 tys. zł. z Rządowego Funduszu Dróg.