Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rocznicowe obchody święta myśliwych

Główna treść

Rocznicowe obchody święta myśliwych

Uroczystą Mszą Świętą Hubertowską w kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Gołaczewach 26 października 2013r. rozpoczęły się tegoroczne Rejonowe Jaworznicko – Olkuskie obchody 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego oraz 60-lecia Koła Łowieckiego „Sokół” z Wolbromia. Była to również okazja do podkreślenia 13-tej rocznicy powstania Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ Oddział Regionalny w Olkuszu.

W polskiej tradycji łowieckiej obchodzony w okolicy początku listopada dzień św. Huberta patrona myśliwych jest okazją do tzw. hubertowin, czyli szczególnie uroczystego polowania zbiorowego, z zachowaniem historycznych wzorców i ceremoniałów, m. in. sygnałów łowieckich. Organizowane tego dnia polowania poprzedzają często msze święte w intencji przyrody i myśliwych. W Gołaczewach uroczystości ograniczyły się do specjalnego nabożeństwa i okolicznościowego spotkania.

Kapelan Myśliwych ks. Mariusz Olejnik w słowie skierowanym do myśliwych i ich rodzin oraz zaproszonych na uroczystość gości podkreślał, że na myślistwo możemy spojrzeć nie tylko jako na pasję, hobby, obowiązek, czy zadania, które myśliwi zgodnie z przyjętym kodeksem postępowania wypełniają, ale również jako na powołanie, dar który powinni docenić właściwie postępując i dbając o niego każdego dnia.

Po uroczystej Mszy św. zebrane poczty sztandarowe, myśliwi z rodzinami i zaproszeni goście przemaszerowali do remizy OSP w Gołaczewach, gdzie czekała przygotowana biesiada myśliwska.
Gospodarz uroczystości Prezes Koła Łowieckiego „Sokół” w Wolbromiu Jerzy Janik powitał  przybyłych gości m. in. honorowego członka PZŁ, vice prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, prezesa ORŁ w Katowicach – Jana Suchorończaka, posłankę sejmu RP Lidię Gądek, przedstawicieli Lasów Państwowych – nadleśniczego z Miechowa Jana Dyktyńskiego, nadleśniczego z Olkusza Marcina Polaka, burmistrza Wolbromia Jana Łaksę, Waldemara Kolankę sekretarza UMiG Wolbrom, Romana Żelaznego wójta gminy Trzyciąż, Janusza Hajdułę leśniczego z Zagórowej, Mariusza Ziołowicza leśniczego z Cieplic oraz proboszcza parafii w Gołaczewach ks. kanonika Aleksandra Witkowskiego, kapelana myśliwych ks. Mariusza Olejnika oraz ks. Mariusza Smętka.

Prezes Jerzy Janik życzył myśliwym wielu ciekawych wrażeń na polach i w kniei, a przede wszystkim bezpiecznych łowów i szczęśliwych powrotów do domu.

Na wniosek Walnego Zgromadzenia KŁ „Sokół” Wolbrom i Zarządu Okręgowego PZŁ w Katowicach Okręgowa Rada Łowiecka w Katowicach nadała Kołu Łowieckiemu „Sokół” w Wolbromiu Złoty Medal Zasługi dla łowiectwa śląskiego, którym sztandar Koła udekorował vice prezes Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie Jan Suchorończak.
Na wniosek Zarządu KŁ „Sokół” Wolbrom przy poparciu Zarządu Rejonowego PZŁ – Okręgowa Rada Łowiecka w Katowicach nadała srebrny medal Zasługi dla łowiectwa województwa śląskiego wójtowi gminy Trzyciąż Romanowi Żelaznemu, sekretarzowi Rady Rejonu PZŁ Zbigniewowi Brzeskiemu oraz kapelanowi myśliwych ks. Mariuszowi Olejnikowi.

Uroczystym obchodom towarzyszyła wystawa przyrodniczo – łowiecka i giełda Kolekcjonerska K.K. i K. Ł PZŁ Oddział Regionalny Olkusz. Zebrani wysłuchali koncertu sygnałów łowieckich w wykonaniu zespołu „Echo Pszczyna” – Zamek Pszczyński.

Monika Krzywańska