Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rodzinne Spotkania Trzeźwościowe

Główna treść

Rodzinne Spotkania Trzeźwościowe

Wolbromska Grupa Anonimowych Alkoholików była jednym z organizatorów Rodzinnych Spotkań Trzeźwościowych, które odbywały się w Klasztorze Sióstr Norbertanek w Imbramowicach w dniu 10 sierpnia 2013 roku. W programie spotkania uczestnicy wzięli udział we mszy świętej, wykładzie terapeutycznym, mitingach i spotkaniu przy muzyce.


Organizatorzy Rodzinnych Spotkań Trzeźwościowych pragną gorąco i serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wspierały materialnie to spotkanie. Dzięki sponsorom spotkanie odbywało się w miłej i rodzinnej atmosferze. Dlatego pragniemy gorąco podziękować następującym darczyńcom:Pani Lidii Gądek
Panu Januszowi Pasternakowi
Panu Zbigniewowi Góreckiemu
Panu Jerzemu Mędrkowi
Panu Jackowi Osuchowi
Panu Janowi Łaksie
Panu Romanowi Żelaznemu
Panu Dariuszowi Nizińskiemu
Panu Tomaszowi Piechulskiemu

Grupa AA z Wolbromia