Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rodzinny piknik w Jeżówce

Główna treść

Rodzinny piknik w Jeżówce

IV edycja Pikniku Rodzinnego w Jeżówce odbyła się pod hasłem „POSTAW NA RODZINĘ”. Głównym celem imprezy była popularyzacja sportu, wspólna zabawa i integracja wszystkich mieszkańców wsi i sąsiednich miejscowości. Swoją obecnością zaszczycili nas ksiądz proboszcz Antoni Kazior, posłanka na Sejm RP Lidia Gądek, burmistrz Miasta i Gminy Adam Zielnik, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Jacek Soska, przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń oraz liczni goście i sponsorzy.

Punktualnie o godzinie 15-tej pani dyrektor Bożena Szatan serdecznie powitała zaproszonych gości, rodziców, dzieci i życzyła wspaniałej zabawy. Wśród wielu zorganizowanych atrakcji znalazły się: występy artystyczne w wykonaniu uczniów szkoły, liczne konkursy sportowe dla rodziców i dzieci, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Dla najmłodszych niezwykłą frajdą okazały się dmuchane zamki, kucyki, stoiska z watą cukrową i lodami. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska gastronomiczne naszych „Jeżowianek” Nie zabrakło również innych smakołyków. Zaś całą imprezę uświetnił zespół muzyczny SCENIC.

Okazało się jednak, że najwięcej uśmiechu na twarzach dzieci wywołały konkurencje, w których zaangażowani byli rodzice ze swoimi pociechami. Ojcowie pokazali swoją siłę, spryt i umiejętności taneczne w konkursach: bieg z balonem, „Mój tata szuka domu, rzut gumiakiem do beczki. Mamy wykazały się wyjątkową zręcznością w tańcu i innych konkurencjach.

Festyn rodzinny stał się dla wszystkich źródłem wielkiej radości i wspaniałej zabawy. Ponadto przyczynił się do zacieśniania więzi rodzinnych, sąsiedzkich i umożliwił wykorzystanie wolnego czasu mieszkańców w sposób aktywny i efektywny.

W ramach zorganizowanej imprezy środowiskowej prowadzona była kampania „Postaw na rodzinę”, która świetnie wpisał się w program pikniku. Pomysłodawcą kampanii jest Krakowska Akademia Profilaktyki w Krakowie, która od lat współpracuje z samorządami w całej Polsce. W gminie Wolbrom głównym organizatorem kampanii jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wspierał nasz udział w tak ważnym przedsięwzięciu. Realizując główne cele kampanii i zorganizowanej imprezy środowiskowej promowaliśmy najważniejsze wartości, które chcieliśmy przekazać wszystkim uczestnikom imprezy. Materiały edukacyjne kampanii stanowiły świetną bazę pomagającą w osiągnięciu zamierzonych celów. Należy pamiętać, że wspieranie rodziny na wszystkich płaszczach ma ogromny sens.

Z ogromną niecierpliwością wszyscy zebrani czekali na ogłoszenie wyników. Po podsumowaniu punktacji Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik wręczył nagrody dla „NAJLEPSZEGO SPORTOWCA”, które otrzymali: Bartłomiej Posyłek, Gabriela Maślisz i Agata Makowska.

Pozostałym gościom przypadł również zaszczyt wręczenia pucharów w kategorii
„ NAJBARDZIEJ USPORTOWIONA RODZINA”. Tytuł ten otrzymali:

Aneta, Andrzej Bak,

Joanna, Robert Maślisz

 Agata, Dariusz Makowscy.

Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Jacek Soska wręczył puchar Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jeżówce, za ogromne zaangażowanie w życie szkoły  i społeczności lokalnej.

Na zakończenie uczniowie szkoły zaprezentowali śmieszny program artystyczny, który został nagrodzony ogromnymi brawami. Wspólne biesiadowanie i zabawa był pełne radości i rodzinnego ciepła.

Dziękując wszystkim za wspaniałą zabawę Pani dyrektor Bożena Szatan podkreśliła, że mimo iż szkoła była organizatorem pikniku, to w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy włączyli się liczni sponsorzy ( kolejność losowa).

Koordynator pikniku: Agata Wójcik, Ewa Micyk i Mateusz Makowski.

Sponsorzy:

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik

Posłanka na Sejm RP Lidia Gądek

Dyrektor MOPS Tadeusz Posełek

Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Jacek Soska

Ksiądz proboszcz Antoni Kazior

Przewodniczący Rady Sołeckiej Robert Stojek

Prezes OSP Józef Łysek

Druhowie OSP Jeżówka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeżówce Bożena Szatan

Radna Rady Miejskiej Agata Wójcik

Sołtys wsi Jeżówka Iwona Żelazny

Sklep „Anna” – Anna Kotnis

Firma Remontowo – Budowlana Haberka

Planeta – Charsznica

Sklep- Dorota i Władysław Mędrek

Piotr i Elżbieta Nowak

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jeżówce

Henryk Granda

Zespół muzyczny SCENIC

WSZYSTKIM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSZELKĄ UDZIELONĄ POMOC !!!Społeczność SP w Jeżówce