Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rolnicy liczą straty

Główna treść

Rolnicy liczą straty

Tegoroczna pogoda mocno dokucza rolnikom. Wiele plonów ucierpiało w wyniku deszczu, nawałnic i gradobicia… Wiele zasiewów z powodu systematycznych sierpniowych opadów deszczu wciąż nie doczekało się jeszcze żniw. Rolnicy liczą na pomoc z zewnątrz, bo dla niejednego doznane straty są bardzo poważnym obciążeniem.

UMiG Wolbrom otrzymuje systematycznie zgłoszenia o zniszczonych plonach. Dostarczana jest dokumentacja i składane podania o pomoc. Rolnicy często nie zdają sobie sprawy, że w ramach obowiązującego prawa gmina może niewiele. Wnioski rolników zostaną przekazane wojewodzie, który wyznaczy komisje do oceny szkód. Rolnicy mogą się także ubiegać o umorzenie podatku rolnego, ale warunkiem jest posiadanie zaległości płatniczej. Kwota podatku jest niestety często niewspółmierna do wysokości szkód.

W lepszej sytuacji są rolnicy, którzy ubezpieczyli się – ci mogą liczyć na odszkodowania od firm asekuracyjnych. Wciąż jednak nie wszyscy wiedzą, że obowiązkowe ubezpieczenia OC rolnika i budynków gospodarczych, nie dotyczy szkód w uprawach, powstałych w wyniku zjawisk atmosferycznych. Ich celem jest bowiem zapewnienie odszkodowania osobom, które poniosły szkodę powstałą w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa oraz gwarantują odszkodowania za szkody powstałe w budynkach gospodarczych. Ubezpieczenia upraw od niebezpieczeństw związanych np. z przejściem trąby powietrznej czy gradobicia nie są obowiązkowe, dlatego rolnicy często zaniedbują ten rodzaj zabezpieczenia, który jest dodatkowym kosztem. Przypominamy, że składki na to ubezpieczenie są dotowane przez państwo. Rolnik płaci tylko 50% należnej składki, pozostałą część ubezpieczyciel rozlicza z Ministerstwem Rolnictwa. Ubezpieczenie zapewnia praktycznie pełną ochronę ubezpieczonych roślin.

ARiMR informuje o kilku rodzajach pomocy dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe. Najważniejszym z nich jest wsparcie inwestycyjne ze środków Wspólnej Polityki Rolnej oraz preferencyjne kredyty klęskowe w ramach pomocy krajowej. Ten rodzaj pomocy przysługuje rolnikom, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych.

Oceny szkód dokonuje komisja powołana przez wojewodę. Sporządza ona protokół, w którym jest określona wysokość i rodzaj szkód. Na podstawie ustaleń komisji sporządzana jest opinia wojewody o rodzajach i wysokości strat i ten dokument jest wykorzystywany przez rolników przy staraniu się o różnego rodzaju wsparcia. Informacje potrzebie oceny o strat powstałych w gospodarstwach przekazywane są do wojewody  przez lokalny urząd gminy. Niestety – nasze doświadczenie w tym zakresie mówi, że komisje wojewódzkie przyjmują bardzo ostre kryteria oceny i prawdopodobieństwo uzyskania pomocy na tegoroczne zniszczenia w naszym rejonie jest nikłe.

ARiMR obsługuje jeszcze tzw. kredyty preferencyjne. Rolnicy, w których gospodarstwach nastąpiły zniszczenia w wyniku klęsk żywiołowych, mogą się także starać o kredyty klęskowe, obrotowe i inwestycyjne. Kredytów takich udzielają banki, które podpisały z Agencją stosowną umowę, np. banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczych Grupach Bankowych, Mazowiecki Bank Regionalny, Gospodarczy Bank Wielkopolski czy tez BGŻ. Rolnicy, którzy ubezpieczyli swoje uprawy, będą płacili bankowi jedynie 1/10 należnego oprocentowania – resztę odsetek zapłaci za nich Agencja. Trochę więcej będą musieli zapłacić za kredyt ci rolnicy, którzy nie ubezpieczyli swoich upraw – zapłacą 3,85 proc. należnego oprocentowania.

Praktycznie pozbawieni szans na pomoc zewnętrzną są rolnicy, którzy nie zdążyli zebrać plonów z powodu trwających od kilkunastu dni opadów deszczu. Zła pogoda bez wystąpienia gwałtownych zjawisk nie jest zaliczana do klęsk żywiołowych i nie podlega żadnemu wsparciu. 

Ewa Barczyk