Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ronda obwodnicy mają swych patronów

Główna treść

Ronda obwodnicy mają swych patronów

Wolbromscy radni podczas sesji Rady Miejskiej odbywającej się w dniu 31 marca 2022 roku nadali nazwy czterem rondom na wybudowanej w 2019 roku 3,7 kilometrowej obwodnicy miasta. Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic, placów publicznych, mostów oraz wznoszenia pomników przyrody, należy do wyłącznej kompetencji właściwości rady gminy.Z inicjatywą nadania nazw wystąpiła Komisja Oświaty, Kultury, Młodzieży, Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej w Wolbromiu.

Rada Miejska w Wolbromiu uchwaliła:

  • Nadanie nazwy Ronda Wolwrama i Hilarego – zlokalizowanemu w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW783 i DW794, położonemu w obrębie sołectwa Chełm (Uchwała nr LII/433/2022)
  • Nadanie nazwy Ronda Petera Westena – zlokalizowanemu w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW783 (skrzyżowanie z ulicą Świętojańska) i położonemu w obrębie sołectwa Chełm (Uchwała nr LII/434/2022)
  • Nadanie nazwy Ronda Władysława Wołkowskiego – zlokalizowanemu w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW783 (skrzyżowanie z ulicą Brzozowska) i położonemu w obrębie miasta Wolbrom oraz sołectwa Brzozówka (Uchwała nr LII/435/2022)
  • Nadanie nazwy Ronda 1 Pułku Ułanów Krechowieckich – zlokalizowanemu w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW783 (trasa miechowska) i położonemu w obrębie miasta Wolbrom (Uchwała nr LII/436/2022).

W treści uzasadnień do poszczególnych uchwał zostały pokrótce przypomniane postaci związane z terenem wolbromskiej gminy. Pamięć o założycielach Wolbromia, o osobach zasłużonych dla rozwoju gminy Wolbrom, osobistościach z związanych z gminą Wolbrom czy bohaterskich żołnierzach, stanowi ważny element budowania lokalnej tożsamości.

Wolwram i Hilary – Przyrodni bracia byli mieszczanami krakowskimi. Na początku XIV wieku otrzymali oni od króla polskiego Władysława I Łokietka przywileje, które pozwoliły na kolonizację niezasiedlonych dotychczas terenów, stanowiących obecnie część gminy Wolbrom. W 1311 r. przyznano im prawo karczunku lasów powstałej wsi Dłużec, a w 1323 r. prawo karczunków lasów powstałej wsi Łobzów, a sami zostali ich Sołtysami. W 1327 r. Wolwram i Hilary na gruntach należących do wsi Dłużec i Łobzów otrzymali prawo karczunku lasu królewskiego, w celu założenia nowej wsi Wolbrom. Kilka lat później, najprawdopodobniej jeszcze za życia króla Władysława I Łokietka, Wolbrom otrzymał przywilej lokacji na prawie magdeburskim, stając się miastem królewskim. Sam dokument lokacyjny, czyli kontrakt pomiędzy pakującym władcą a zasadźcą, nie przetrwał do naszych czasów. Wolwram został pierwszym Wójtem, a po jego śmierci utrwaliła się obowiązująca do dziś nazwa miasta.

Peter Westen (1875-1934) – Był austriackim przemysłowcem. Dzięki jego działalności na początku XX w. doszło do industrializacji powiatu olkuskiego. Wybór tego terenu do założenia działalności przez Petera Westena nie był przypadkowy. W 1885 r. uruchomiona została Kolej Iwangorodzko-Dąbrowska, która otwierała szerokie możliwości zbytu produkowanych towarów w imperium rosyjskim bez konieczności ponoszenia kosztów ceł. W 1907 r. Peter Westen otworzył fabrykę pod nazwą Olkuskie Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Żelazno-Metalowego w Olkuszu, a w 1908 r. powstał Oddział w Wolbromiu pod nazwąIdeal. Produkowano w nim wyroby metalowe, m.in. bańki na mleko, wiadra, miski i garnki. W 1912 r., ze względu na problemy z dostawą gumowych uszczelek, Peter Westen otworzył samodzielny zakład pod nazwą Wolbrom Fabryka Wyrobów Gumowych Spółka Akcyjna w Wolbromiu. Oprócz rozwoju samego przemysłu, dla Petera Westena były także ważne kwestie socjalne oraz zapewnienie na odpowiednim poziomie warunków życia pracowników oraz ich rodzin.

Władysław Wołkowski – Urodził się 25 maja 1902 r. w Sulisławicach, zmarł 16 maja 1986 r. w Warszawie. Był znakomitym polskim artystą plastykiem i architektem wnętrz. Specjalizował się w tworzeniu mebli z naturalnych materiałów, takich jak wiklina, trzcina, sznur, len, metal. W swoich pracach inspirował się sztuką lodową oraz polską historią i tradycją. Kształcił się w Szkole Rzemiosł Budowlanych w Kazimierzu Dolnym, w Szkole Instruktorów Przemysłu Ludowego w Warszawie oraz na Wydziale Malarstwa i Wydziale Architektury Wnętrz Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1945 r. rozpoczął wieloletnią współpracę z Biurem Nadzoru Estetyki Produkcji, Cepelią i Przedsiębiorstwem Wystaw i Targów Zagranicznych. Został także mianowany naczelnikiem Departamentu Kształcenia Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Prowadził zajęcia w pracowni rzemiosła w Zakładzie dla Ociemniałych w Laskach. Kolekcje mebli Władysława Wołkowskiego oraz inne jego prace pokazywane były na licznych wystawach w kraju i za granicą. W 1937 r. uczestniczył w tworzeniu polskiego pawilonu na Wystawę Światową w Paryżu „Sztuka i technika w życiu współczesnym”, na której otrzymał złoty medal. W 1939 r. otrzymał wyróżnienie na Targach Światowych w Nowym Jorku, a w 1957 r. I nagrodę na II Ogólnopolskiej Wystawie Architektury Wnętrz i Sztuki Dekoracyjnej w warszawskiej Zachęcie. W 1957 r. zaprojektował komplet mebli na zamówienie dworu królewskiego Belgii.

1 Pułk Ułanów Krechowieckich – U schyłku I wojny światowej Rada Regencyjna wydała decyzję o utworzeniu nowych formacji odradzającego się wojska polskiego. Wolbrom był jednym z ważnych miejsc formowania się oddziałów utworzonego 4 listopada 1918 r. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Na bazie stacjonującego w wolbromskiej Fabryce Wyrobów Gumowych zapasowego 2 pułku ułanów austriackich utworzony został 3 szwadron pułku pod dowództwem rtm. Jerzego Bardzińskiego. Od 17 listopada 1918 r. dowództwo i sztab 1 Pułku Ułanów Krechowieckich mieściło się w dworze Lucyny i Bogumiła Nowakowskich w Wolbromiu. Wybór Wolbromia na jako miejsca organizacji 1 pułku nie był przypadkowy. Zdecydowało o tym dogodne położenie miasta, przejęcie przez żołnierzy zgromadzonych w Wolbromiu zapasów wojskowych pozostawionych przez wojsko austriackie, a także patriotyczna postawa mieszków Wolbromia oraz właścicieli okolicznych majątków, którzy zapewniali wojsku niezbędne wyposażenie, szczególnie konie. 1 Pułk Ułanów Krechowieckich brał udział, m.in. w walkach o Lwów w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919 oraz w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Najbardziej namacalnym śladem obecności w Wolbromiu słynnego 1 Pułku Ułanów Krechowieckich jest mogiła, spoczywającego na wolbromskim cmentarzu, wybitnego oficera tego Pułku – rotmistrza Michała Dziewanowskiego.