Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rośnie droga w strefie

Główna treść

Rośnie droga w strefie

  • To będzie ogromne ułatwienie dla dotychczasowych i przyszłych inwestorów, a to nowe miejsca pracy i …. podatki oczywiście, plus wyższe ceny działek inwestycyjnych, a więc większe wpływy do budżetu ze sprzedaży – cieszy się burmistrz Adam Zielnik, obserwując postęp prac przy budowie zupełnie nowej drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej w naszym mieście. – Oprócz drogi, gdzie inwestorem jest Gmina, os. Łokietka, na tzw. Manhattanie zrobię przy okazji duży parking służący mieszkańcom,
    a nie TIR-om. We współpracy z Wolbromską Spółdzielnią Mieszkaniową zostanie wygospodarowana przestrzeń do ćwiczeń i rekreacji – dodał burmistrz.

Jak już informowaliśmy, ważną dla miasta i inwestorów inwestycję wsparł Zarząd Województwa Małopolskiego przyznając Gminie Wolbrom blisko 4 mln. dofinansowania. Środki pozyskane oraz własne (łącznie 6,5 mln. zł. ) umożliwiają budowę zupełnie nowej drogi o długości 741 metrów i szerokości pasa ruchu 3,25 m.
Nowa droga uzyska parametry techniczne pozwalające nadać drodze numer oraz kategorię drogi publicznej.
Projekt swoim zakresem obejmuje budowę zjazdu publicznego wraz z przebudową drogi wojewódzkiej na odcinku o długości 177 mb (w rejonie skrzyżowania wykonanie poszerzenia drogi wojewódzkiej o pas do skrętu w lewo). Odwodnienie drogi za pośrednictwem kanalizacji deszczowej. Budowę rowu przydrożnego o łącznej długości 475,5 m, przebudowę istniejącego rowu o długości 109 m, wykonanie drenażu na odcinku o długości 709,25 m oraz zbiornika retencyjnego. Nowo powstała droga posiada przekrój jednojezdniowy, dwupasowy o szerokości pasa ruchu 3,25 m. na całej długości 741 m. Wzdłuż jezdni zaprojektowano chodnik o szerokości 2 m oraz oświetlenie uliczne wyposażone w nowoczesne, energooszczędne oprawy LED.

  • To powinno było być zrobione 10 lat temu, zanim pierwsza działka została tam sprzedana – podsumowuje burmistrz Adam Zielnik.