Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej

Główna treść

Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej

Jesienią 2021 roku zakończyły się prace przy rozbudowie infrastruktury strefy aktywności gospodarczej i dodatkowym zabezpieczeniu dostaw wody do północnej części Wolbromia

Oprócz uzbrojenia samej strefy w dodatkowe media zapewnimy alternatywne zasilanie w wodę północnej strony Wolbromia, w szczególności największe osiedla: Łokietka i Chrobrego. Pomoże w tym doprowadzenie do miasta wodociągu od III Kolonii w Łobzowie, z bardzo wydajnego ujęcia wody w Jeżówce, rozwiązując problemy z parametrami i wydajnością wodociągu na całym obszarze tej części miasta – oznajmił burmistrz Adam Zielnik.

Inwestycja pn. „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Wolbromiu” objęła trzy zadania:

● Zadanie A: Budowę sieci wodociągowej o długości ok 1171 m, spinającej wodociąg zlokalizowany w poboczu ul. Zacisze z wodociągiem po południowej stronie ulicy Miechowskiej na terenie istniejącej Strefy Aktywności Gospodarczej.

● Zadanie B: Budowę sieci wodociągowej o długości ok 309 m, w pasie drogowym w centralnej części istniejącej Strefy Aktywności Gospodarczej.

● Zadanie C: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 271 m stanowiącej przedłużenie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym w zachodniej części istniejącej Strefy Aktywności Gospodarczej. Z racji niekorzystnego ukształtowania terenu uniemożliwiającego grawitacyjne odprowadzenie ścieków na trasie sieci przewiduje się budowę przepompowni ścieków.

Na realizację tej inwestycji Gmina Wolbrom otrzymała wsparcie od Zarządu Województwa Małopolskiego w wysokości blisko 670 tys. zł. Prace wykonywała firma TRANZIT Sp. z o.o. Lubachowy z ceną ofertową zamówienia 1.149.000,00 zł brutto.