Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rozbudowa szkoły o przedszkole w Zarzeczu dobiega końca

Główna treść

Rozbudowa szkoły o przedszkole w Zarzeczu dobiega końca

Zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu na przedszkole” dobiega końca. Dzięki przeprowadzonej modernizacji, na potrzeby dzieci przedszkolnych, zaadaptowano dwie sale lekcyjne mieszczące się na parterze budynku. Obie sale pozwolą na przyjęcie do przedszkola ponad 40 wychowanków. Obecnie do części przedszkolnej będzie prowadziło odrębne wejście.

Zaplecze przedszkola zostało wyposażone w szatnie i dostosowanymi do wieku dzieci sanitariatami przy każdej z sal zabaw. Usytuowanie przedszkola na parterze zdecydowanie skróci drogę ewakuacji, co zwiększy bezpieczeństwo dzieci w przypadku jakichkolwiek zagrożeń zewnętrznych. Nie bez znaczenia jest też fakt, że pomieszczenia przedszkolne będą się znajdowały na tym samym poziomie (parter) co kuchnia ze stołówką szkolną, spełniając tym wymagania dotyczące funkcjonowania przedszkola. 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu funkcjonował dotychczas w mieszczącej się na pierwszym piętrze budynku jednej sali szkolnej, w pomieszczeniu zaadaptowanym na ten cel po dawnych pomieszczeniach mieszkalnych. Ze względu na istniejące warunki nie można było przyjąć większej liczby dzieci, mimo zgłoszeń rodziców. Sala, w której odbywały się zajęcia nie miała bezpośredniego zaplecza sanitarnego. Dzieci z oddziału przedszkolnego korzystały z ogólnodostępnej szatni szkolnej razem z uczniami szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych. Nie było też bezpośredniego dostępu do toalet przystosowanych do wieku dzieci, co jest wymagane przepisami sanitarnymi.