Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rozpoczęły się matury! – dziś język polski

Główna treść

Rozpoczęły się matury! – dziś język polski

Blisko 334 tys. maturzystów z całej Polski o godz. 9.00 przystąpiło do obowiązkowej pisemnej matury z języka polskiego. Egzamin trwający 170 minut, zostanie przeprowadzony na poziomie podstawowym. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Abiturientom życzymy połamania piór!

Maturzyści w całym kraju piszą takie same testy. Muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Wybrać można między: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Następnie prace są kodowane i sprawdzane przez egzaminatorów z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Oprócz pisemnej części matury, aby otrzymać świadectwo dojrzałości abiturienci muszą przystąpić także do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

W naszym wolbromskim Zespole Szkół z najważniejszym egzaminem w życiu zmaga się w bieżącym roku 81 uczniów liceum ogólnokształcącego, 31 uczniów technikum oraz 3 osoby uczące się w trybie wieczorowym. Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma, co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono 26 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 25-29 sierpnia.

Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia i satysfakcjonujących wyników z egzaminu, który otwiera drogę do dorosłego życia!

Greta Fałda