Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rozstrzygnięto przetargi na budowę kanalizacji

Główna treść

Rozstrzygnięto przetargi na budowę kanalizacji

Wkrótce rozpoczną się prace związane z budową nowej nitki sieci kanalizacyjnej. Rozstrzygnięte zostały właśnie dwa przetargi na budowę sieci w Łobzowie oraz na terenie Wolbromia w ul. Kościuszki. Obydwa odcinki są ze sobą powiązane i w efekcie posłużą do odprowadzenia ścieków z Łobzowa do wolbromskiej oczyszczalni.

Rozstrzygnięto również przetarg na dalszy odcinek sieci, który połączy kanalizację łobzowską z siecią w mieście, czyli odcinek w ul. Kościuszki. Na tę część kanalizacji Gmina pozyskała umarzalną do 45% pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w mieście Wolbrom”, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,  przystąpiło 5 chętnych, a  najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożyła firma „GUDREX” s.c. Piotr Gunia, Arkadiusz Drejowicz z Pilicy z ceną ofertową zamówienia 575.739,75 zł brutto i gwarancją 5 lat.

Obydwaj wykonawcy rozpoczną prace jeszcze w tym roku, niezwłocznie po podpisaniu stosownych umów.

Ewa Barczyk