Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rusza gminna „Adamczykówka 2017”

Główna treść

Rusza gminna „Adamczykówka 2017”

Przed tygodniem Burmistrz Wolbromia Adam Zielnik podpisał z właścicielami firmy, „GUDREX” s.c. z Pilicy, Piotrem Gunia i Arkadiuszem Drejowiczem umowę na wykonanie modernizacji ulicy Piłsudski

Przed tygodniem Burmistrz Wolbromia Adam Zielnik podpisał z właścicielami firmy, „GUDREX” s.c. z Pilicy, Piotrem Gunia i Arkadiuszem Drejowiczem umowę na wykonanie modernizacji ulicy Piłsudskiego (odcinek 662 m) i Garbarskiej (odcinek 260 m) w ramach tzw. „adamczykówek”, na które Gmina Wolbrom otrzymała dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w wysokości 1,505 mln zł oraz na 432 metrowy odcinek ul. Garbarskiej finansowany ze środków własnych Gminy Wolbrom.

Przetarg na wykonanie tego zadania odbył się pod koniec marca. Wyłoniony z przetargu wykonawca – firma „GUDREX” s.c zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 2.353.125,08 zł. i udzieliła 5 lat gwarancji. Zamawiający, czyli Gmina Wolbrom zamierzała przeznaczyć na to zadanie kwotę 3.010.233,60 złotych. Choć termin wykonania całego zamówienia opiewał na 150 dni od dnia zawarcia umowy, wykonawcy postanowili skrócić termin o dodatkowe 10 dni.

Zamówienie obejmuje dwa zadania:
Zadanie nr 1. Przebudowę dróg gminnych nr 120590K ul. Piłsudskiego odcinka 662 m. i nr 120514K ul. Garbarska na odcinku 260 m. współfinansowaną ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, i obejmuje: przebudowę nawierzchni dróg – poszerzenie, dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla obciążenia 100 kN, przebudowę chodników, budowę odcinka kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Zadanie nr 2. Przebudowę drogi gminnej nr 120514K ul. Garbarska na odcinku 432 m. finansowaną ze środków własnych Gminy Wolbrom. Zadanie to obejmuje: przebudowę nawierzchni drogi – poszerzenie, dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla obciążenia 100 kN, przebudowę chodników, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

UWAGA. W związku z rozpoczynającymi się wkrótce pracami, wystąpią trudności z parkowaniem samochodów, szczególnie na ul. Piłsudskiego. Sposób na problemy z parkowaniem dla mieszkańców tejże ulicy znalazł burmistrz Adam Zielnik, który kilka tygodni wcześniej podjął decyzję o przygotowaniu obszernego placu pod przyszły parking z wjazdem od strony. ul. Ordona oraz os. Chrobrego. Ilość miejsc parkingowych powinna starczyć nie tylko dla mieszkańców remontowanej ul. Piłsudskiego, ale także dla mieszkańców osiedla oraz przyjeżdżających na pobliskie targowisko.