Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rusza I etap rewitalizacji parku. Burmistrz zawarł umowę z wykonawcą

Główna treść

Rusza I etap rewitalizacji parku. Burmistrz zawarł umowę z wykonawcą

Zakończyła się, trwająca od czerwca 2022 roku procedura przetargowa pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wolbromiu – Etap I – Park Miejski miejscem turystyki i rekreacji w Wolbromiu”.

W kwietniu br. Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

PHU GAWLIK Paweł Gawlik z ceną ofertową: 2.420.582,70 zł.

Z przedstawicielami wyłonionej firmy Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik zawarł umowę w dniu 10 maja. br.

Zgodnie z umową, w ramach zadania I etapu (w terminie do 200 dni od podpisania umowy) zrewitalizowana zostanie dotychczasowa część parku.

Powstanie w niej między innymi fontanna posadzkowa, obiekty małej architektury: ławki – 23 sztuk, siedzisko łukowe – 4 szt., hamak – 11 szt. stojak na rowery – 2 szt. zestaw do gry w szachy – 4 szt. stolik piknikowy – 5 szt. kosze na śmieci – 19 szt. toaleta automatyczna dwustanowiskowa – 1 szt. alejki z kostki brukowej ścieżka rowerowa asfaltowa, słupy oświetleniowe – 18 szt. oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne.

Zgodnie z zamysłem Adama Zielnika, realizacja wyczekiwana przez wielu wolbromian inwestycja odbywać się ma w trzech etapach.

Głównym zamierzeniem całości zadania rewitalizacji Parku Miejskiego w Wolbromiu jest stworzenie nowej jakości przestrzeni publicznej, która podkreśli status i rangę miasta, a także podniesie atrakcyjności turystycznej miasta i gminy.

Projekt zakłada wydzielenie trzech stref: kultury, rekreacji i wypoczynku oraz sportu.

Planuje się między innymi:

– wyeksponowanie istniejącego drzewostanu, regulację naturalnej roślinności oraz nowe nasadzenia z rodzimych gatunków;

– uporządkowanie brzegu rzeki wraz z budową siedzisk i budową mostków;

– budowę amfiteatru, fontanny posadzkowej, elementów małej architektury;

– budowę nowych ścieżek i toru rowerowo-rolkowego;

a także budowę parkowych urządzeń sportowych i placów zabaw.