Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rusza III etap wolbromskiej obwodnicy!

Główna treść

Rusza III etap wolbromskiej obwodnicy!

Pod koniec 2023 roku kierowcy będą mogli korzystać z trzeciego fragmentu obwodnicy Wolbromia! W poniedziałek 19 września wbito właśnie symbolicznie pierwsze łopaty, rozpoczynające budowę ostatniego odcinka południowej obwodnicy. W tej, jakże ważnej nie tylko dla mieszkańców Wolbromia uroczystości, obok Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika uczestniczyli m.in.: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk, Radny Wojewódzki Andrzej Wójcik, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Katarzyna Węgrzyn-Madeja, Radni Powiatowi oraz Radni Rady Miejskiej w Wolbromiu, przedstawiciele wykonawcy – STRABAG Infrastruktura Południe.

Wyczekiwaną od lat inwestycję realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który umowę na jej realizację podpisał z firmą Strabag Infrastruktura Południe. Szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 15 358 986 złotych. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 11 609 624 złotych. Gmina Wolbrom wspiera to zadanie kwotą 2,5 mln. zł. przeznaczoną na wykup gruntów.

Inwestycja, o którą od lat zabiega burmistrz Adam Zielnik, jest kontynuacją dwóch poprzednich etapów budowy południowej obwodnicy, w ramach których w 2019 roku powstało łącznie 4 km drogi – ponad kilometrowy odcinek od ul. Brzozowskiej do ul. Miechowskiej oraz prawie trzykilometrowy odcinek od ul. Skalskiej do ul. Brzozowskiej. Ukończenie ostatniego, kluczowego fragmentu, pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum Wolbromia i usprawni komunikację szczególnie w okolicy skrzyżowania przy przejeździe kolejowym oraz na trasie Olkusz-Miechów.

W ramach trzeciego etapu budowy obwodnicy Wolbromia zostanie zbudowany 1 kilometrowy odcinek od ul. Olkuska Szosa (DW783) do ul. Skalskiej (DW794), wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 783, na której zostanie wybudowane rondo. Obok powstanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ponad 600 metrów, a ponadto system odwadniający drogę. Trasa zostanie oświetlona oszczędnymi lampami LED. Zgodnie z warunkami przetargu wykonawca zrealizuje zadanie w ciągu najbliższych 16 miesięcy.