Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rusza remont gminnej schetynówki

Główna treść

Rusza remont gminnej schetynówki

W najbliższy poniedziałek rozpoczną się roboty drogowe na tegorocznej gminnej schetynówce, czyli ciągu ulic Młyńskiej i Leśnej do skrzyżowania ze Sportową. Dotychczas w ramach przygotowań do modernizacji drogi i chodników prace remontowe prowadził WZWiK. Mieszkańcy os. XX-Lecia i prywatnych domów przy tych ulicach będą musieli przygotować się na niedogodności.

Przypomnijmy, że o remont Młyńskiej i Leśnej z dofinansowaniem z Narodowego Programu Dróg Lokalnych Gmina zabiegała przez dwa lata. Mimo pozytywnej oceny przez wiele miesięcy nie udawało się nam uzyskać dofinansowania, bo środków wciąż było zbyt mało dla wszystkich chętnych. W końcu, w wyniku oszczędności w trzecim rozdaniu w 2014 r. – udało się. Konieczne było szybkie tempo przeprowadzenia niezbędnych procedur i w wyniku przetargu wybrano wykonawcę remontu, którym będzie firma HEILIT+WOERNER Sp. z o.o. z Wysokiej k. Wrocławia, która wygrała przetarg z ceną ofertową zamówienia 635.850,54 zł brutto. Nadal nie ma odpowiedzi  Starostwa Powiatowego w Olkuszu w sprawie zgody na kontynuowanie remontu na powiatowym odcinku Leśnej przy stadionie. Burmistrz Jan Łaksa liczył, że Powiat przeznaczy na ten remont środki zaplanowane na wkład własny powiatu w remont ul. 1 Maja, zaoszczędzone w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu. Pisma wystosowane w tej sprawie do Starosty wciąż pozostają bez odpowiedzi.

W ramach remontu do wykonania zaplanowano: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę drogi, obramowania, chodniki, wykonanie zatoki postojowej dla potrzeb dowozu dzieci do przedszkola, nawierzchnię drogi z asfaltobetonu, skarpowanie i zieleńce, regulację pionową urządzeń podziemnych, wjazdy, wykonanie podświetlonego sygnalizatora dla pieszych oraz remont oświetlenia ulicznego. Wyremontowane zostaną: 189-metrowy odcinek ul. Młyńskiej oraz droga oznaczona symbolem K120525, czyli część ul. Leśnej na odcinku o długości 446 m od przedszkola do ul. Sportowej, będąca w zarządzie gminnym. Pozostałe 200 m tej ulicy – na całej długości stadionu – pozostaje w zarządzie Powiatu i Gmina nie może decydować o tym odcinku. Koszt remontu samego asfaltu tego powiatowego odcinka można szacować na ok. 150 tys.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem zakończenie prac przewidziano na  31. października 2014. Od najbliższego poniedziałku rozpoczną się prace rozbiórkowe, zostaną zamontowane krawężniki i powstaną nowe chodniki. Mieszkańcy proszeni są o cierpliwość i współpracę w zakresie ograniczeń w ruchu i parkowaniu pojazdów w czasie trwania remontu.

Ewa Barczyk