Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rusza XII edycja konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy”

Główna treść

Rusza XII edycja konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XII edycji konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” i ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z upadkami osób w gospodarstwie rolnym oraz ukazywać bezpieczne zachowania na terenie obejścia, które ograniczają ich ryzyko. Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Aby przystąpić do Konkursu należy wykonać dwuwymiarową pracę plastyczną w formacie A3, w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z zapobieganiem upadkom osób w gospodarstwie rolnym. Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy.

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu zostaną nagrodzeni. Laureaci etapu centralnego otrzymają m.in. sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także upominki od współorganizatorów i patronów konkursu.

Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu konkursu określa regulamin opublikowany na stronie internetowej: www.krus.gov.pl