Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ruszają coroczne zebrania sprawozdawcze w gminnych jednostkach OSP

Główna treść

Ruszają coroczne zebrania sprawozdawcze w gminnych jednostkach OSP

Jak co roku o tej porze, rozpoczynają się zebrania sprawozdawcze w gminnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Walne zebrania OSP w poszczególnych miejscowościach są nie tylko okazją do podsumowania działań minionego roku, ale także sprecyzowania planów i zamierzeń na rok nadchodzący. Strażacy planują wtedy nie tylko szkolenia i udział w różnorodnych działaniach podnoszących ich kwalifikacje, ale także zakupy i inne inwestycje i remonty. W spotkaniach stara się uczestniczyć burmistrz Adam Zielnik, który nie tylko deklaruje daleko idącą współpracę ze strukturami straży ochotniczych, ale także stara się racjonalnie kierunkować zamierzenia, aby Gmina mogła w nich efektywnie uczestniczyć.

Pierwsze zebrania odbędą się już w najbliższy weekend.