Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ruszają modernizacje dróg gminnych z budżetu gminnego oraz środków funduszu sołeckiego

Główna treść

Ruszają modernizacje dróg gminnych z budżetu gminnego oraz środków funduszu sołeckiego

W bieżącym roku Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik zaplanował wyremontowanie ze środków budżetu gminy oraz funduszu sołeckiego kolejnych odcinków dróg gminnych. W tym celu ogłosił przetarg w dniu 22 września na:

Część nr 1: Modernizacja dróg gminnych – ze środków funduszu sołeckiego.

W skład niniejszej części wchodzą następujące zadania:

Zadanie 1. Położenie asfaltu na drodze gminnej „Uliczce”, w Bożej Woli.

Zadanie 2. Modernizacja dróg gminnych w Domaniewicach.

Zadanie 3. Modernizacja drogi gminnej 120639K w Jeżówce.

Zadanie 4. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej (modernizacja drogi gminnej 120647K) w Kąpiołkach.

Zadanie 5. Modernizacja drogi gminnej nr 120651K w Łobzowie.

Zadanie 6. Modernizacja drogi gminnej nr 120675K w Załężu.

Część nr 2: Modernizacja dróg gminnych – środki własne Gminy Wolbrom

W skład niniejszej części wchodzą następujące zadania:

Zadanie 1. Modernizacja drogi wewnętrznej w Wolbromiu (przy garażach XX Lecia).

Zadanie 2. Modernizacja drogi gminnej nr 120511K w Wolbromiu (ulica Akacjowa).

Zadanie 3. Modernizacja drogi wewnętrznej w Wolbromiu (ulica Złota).

Zadanie 4. Modernizacja ulicy Krótkiej w Zarzeczu.

Umowę na wykonanie zadania Burmistrz zawarł z firmą PPHU LINK Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych z Olkusza w dniu 25 października. Wartość umowy Części 1 wynosi: 523 898,07, a Części 2: 259.671,50 zł. Termin wykonania to 50 dni.