Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ruszył przetarg na zadanie „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom”

Główna treść

Ruszył przetarg na zadanie „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom”

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego (roboty budowlane) w ramach zadania „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom”. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z robotami drogowymi dotyczy miejscowości Zabagnie, Wolbrom i Łobzów.

Ogłoszenie o zamówieniu „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom” w trybie- projektuj i buduj, zamieszczono na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/603602

Przetarg ogłoszony w dniu: 25-04-2022.

Termin składania ofert upływa z dniem: 27-05-2022, godz. 09:00:00.

Przewidywany termin realizacji zadania: do 400 dni od dnia zawarcia umowy.

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom” w podziale na zakres podstawowy zamówienia i zakres opcjonalny zamówienia oraz z następujące zadania:

Zadanie nr 1: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbrom w miejscowości Zabagnie ul. Czarnoleska (kolonia Nowa Łąka)”.

Zadanie nr 2: „Roboty odtworzeniowe po budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbrom w miejscowości Zabagnie ul. Radosna (kolonia Radocha)”.

Zadanie nr 3: „Budowa kanalizacji i roboty odtworzeniowe po budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbrom w miejscowości Zabagnie ul. Jagodowa i Starowiejska (kolonia Stara Wieś)”.

Zadanie nr 4: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbrom w miejscowości Wolbrom ul. Zacisze”.

Zadanie nr 5: „Roboty odtworzeniowe po budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbrom w miejscowości Wolbrom ul. Wyzwolenia”.

Zadanie nr 6: „Roboty odtworzeniowe po budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbrom w miejscowości Łobzów Kolonia Zaogrodzie”.